Protestèr om naboen prøver seg!

Protestèr om naboen prøver seg!

Ny dom om eiendomsgrense. Hadde ikke protestert mot naboens bruk bl.a. oppføring naust.

Publisert: 25. mai 2017

Lar du naboen bygge eller bruke av din eiendom, risikerer du senere at denne delen blir naboens egen eiendom og tilsvarende forbud om bruk for deg. En ny dom fra Gulating lagmannsrett er illustrerende (LG-2016-147146).

Saken dreide seg om hvor grensa mellom to eiendommer gikk. Lagmannsretten kom til at partene hadde inngått en egen avtale om dette, og pekte blant annet på hvordan de hadde innrettet seg på bruken av eiendommen etter at den angivelige avtalen skulle ha blitt inngått. Lagmannsretten skriver om dette:

Lagmannsretten finner etter dette at det ble inngått en avtale i 1993/94 langs de linjer som beskrevet i ankemotpartens kjøpekontrakt, slik forklart av x. Noe som støttes av partenes etterfølgende handlemåte med beplantning, bygging av flytebrygge med fundament på land, oppføring av naust og båtopptrekk. Alt uten innsigelser eller protester hverken direkte til ankende part, eller på nabovarsel. Lagmannsretten finner etter dette at anken fører frem og at grensen går slik beskrevet i ankende parts påstand punkt 1 og inntegnet med grønt på kart side 111 i utdraget.

Den som vil gjøre gjeldende en eiendomsrett eller grense, bør straks påpeke eller protestere overfor naboen når grenseoverskridelser finner sted. Venter en for lenge kan en bli møtt med påstand om at det er inngått en avtale og at bruken viser innholdet av den.

Du finner flere nyheter i vår NYHETSAVIS.


Del denne siden: