-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Ble nektet å være rettslig medhjelper for bror

Nå har lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse. Les mer »

8. april 2019 17.42 / Olav Sylte

Vil ha lovhjemmel for vandelsattest for fylkesnemndsledere

Fra statsråd i dag. Les mer »

5. april 2019 12.39 / Tina Ueland

Måtte akseptere at familien rømte fra barnevernet

Barnevernet gjorde kuvending og avsluttet saken, etter at lagmannsretten stilte spørsmål ved lovligheten av kommunens saksanlegg. Les mer »

5. april 2019 11.39 / Olav Sylte

Misforstått forslag om barnevern

I morgen tar Stortinget stilling til hvem som er viktigst for norske barn; barnevernkonsulenter eller lærere? Les mer »

  1. april 2019 15.13 / Olav Sylte

Kulturmisforståelse medførte 8 måneder i fosterhjem

Denne uka konstateres det samme. Denne gang ble tvangsseparasjonen mellom barn og foreldre 8 måneder, men på akkurat samme grunnlag; nemlig at de barnevernansatte ikke forstår at mennesker fra andre verdensdeler kan ha en annen kultur en Les mer »

  28. mars 2019 21.52 / Olav Sylte

Betaler for å krenke barns rettigheter!

Det er nå 2019, og det skulle være helt unødvendig å skrive som jeg gjør. Barn som har hatt det vanskelig, bør slippe å bli krenket av de som blir betalt for å skulle hjelpe dem. Les mer »

  8. mars 2019 10.58 / Olav Sylte

Statsministeren grunnleggende uenig med barnevernet - og motsatt

Statsministeren er tydelig på at det ikke blir flere ansatte i norsk barnevern. #heierna-kampanjen førte ikke frem. Les mer »

  6. mars 2019 11.11 / Gunhild Borge

Bruken av akuttvedtak har gått kraftig ned

Bruken av akutte tvangsvedtak etter barnevernloven § 4-6, annet ledd, er nå på samme nivå som i 2010. Vi håper utviklingen fortsetter. Les mer »

21. februar 2019 16.8 / Olav Sylte

Ikke klag på barnehagen!

Etter at barnet hadde blitt alvorlig skadet i barnehagen, på et sted der barn normalt ikke skader seg og hvor det skal mistenkes vold, valgte barnehagen å sende bekymringsmelding på foreldrene i stedet. Regelen er; ikke legg deg ut med s Les mer »

18. februar 2019 18.15 / Gunhild Borge

Frikjent for 3,8 mill i erstatningskrav

De to kvinnene krevde nesten 4 millioner i erstatning for lidd og fremtidig økonomisk tap mot sin tidligere felles ekssamboer. Tingretten har nå frifunnet mannen fra kravene. Les mer »

15. februar 2019 14.22 / Tina Ueland

Fikk 900.000 i erstatning etter barnevernfeil

Kommunen nektet ansvar, men godtok likevel å betale erstatning med nesten en million kroner til kvinna. Les mer »

15. februar 2019 13.20 / Tina Ueland

Hver 10. nordmann mottar nå uføretrygd

Antallet uføretrygdede steg med 4,1 prosent i 2018. Les mer »

14. februar 2019 13.22 / Helge Dolsvåg

Menneskerettighet å tjene godt på utleie av eiendom?

Eier av sjøeiendom påstod det, men endte i stedet opp med å måtte betale 700.000 kroner i saksomkostninger. Les mer »

14. februar 2019 11.15 / Zartash Bashir

Avlyst opptrapping av antall barnevernansatte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad svarte Freddy Andre Øvstegård (SV) i dagens spørretime på Stortinget. Les mer »

13. februar 2019 13.55 / Gunhild Borge

Totalslakt i Tolgasaken

Forholdet er svært alvorlig og innebærer en berettiget grunn til å stille spørsmål ved om flere norske kommuner har gjort det samme, også på andre områder hvor kommuner kan oppnås tilskudd/fordeler ved å urettmessig "vri" på og "produser Les mer »

  11. februar 2019 13.39

Nå vil heller ikke AP ha arveavgift

Bare Rødt og SV stemte for avgift på arv i Stortinget denne uka (arveavgift). Les mer »

10. februar 2019 18.9 / Zartash Bashir

Bråslutt på norsk domstolsbehandling av tvangsvedtak?

Både tingretten og lagmannsretten har oversett et viktig poeng; nemlig at Fylkesnemnda i akuttsaker ikke er et "tribunal" i EMK sammenheng. Les mer »

8. februar 2019 13.1 / Olav Sylte

Advokater kan hjelpe med alt - nesten i hvert fall!

Det finnes nesten ikke regler uten unntak. Regelen om at det er straffbart for advokat å bistå med hvitvasking, er imidlertid av en slik art. Her finnes ikke unntak. Les mer »

  7. februar 2019 15.14 / Tina Ueland

Regjeringen har ombestemt seg om Fylkesnemnda

Regjeringen har ombestemt seg i rekordfart, og har nå besluttet at Fylkesnemnda likevel skal fortsette som forvaltningsorgan som skal "dømme" som første instans i barnevernsaker. Les mer »

  7. februar 2019 10.39 / Olav Sylte

Lisens for barnevernsansatte!

Stortinget skal debattere spørsmålet i dag. Utfallet kan få stor betydning for 6.000 ansatte i norsk barnevern, og familier som har kontakt med dem. Les mer »

5. februar 2019 10.33 / Celia Finckenhagen Lie

Nei, ikke flere utredninger om lydopptak nå takk!

Det ville vært mer "fair" at regjeringspartiene bare sa det "rett frem", at de ikke ville ha lydopptak i barnevernsaker - i stedet for å trenere temaet med flere utredninger og utvalg. Les mer »

  4. februar 2019 21.23 / Olav Sylte


Se flere artikler »