-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Grunnloven som hinder for mer bompenger

Innføring av bompenger er ikke bare politikk. Det handler også om juss. Det viser seg nemlig at en ny bestemmelse i Grunnloven kan sette kjepper i hjulene for norske avgiftskåte myndigheter. Les mer »

  14. august 2018 21.5 / Olav Sylte

Gjorde rett i å flykte fra barnevernet

Saken er en skam for norsk barnevern og rettssikkerhet. Småbarnsmoren måtte rømme fra landet for å få mulighet til å vise at hun kunne gi god omsorg for sine barn. Flere av de involverte bør nå vurdere å omplassere seg selv, til stilling Les mer »

  11. juli 2018 22.49 / Olav Sylte

Blankt frifunnet for falsk anklage

Rett ble nesten til grov urett, men slik gikk det heldigvis ikke. Anmeldte sin ex men ble i stedet selv tiltalt. Nå blankt frifunnet. Les mer »

26. juni 2018 12.39 / Tina Ueland

3 tilbakeføringer på 4 dager

Til sammen 4 barn ble besluttet tilbakeført fra fosterhjem ved tre forskjellige fylkesnemndssaker vi hadde og hvor avgjørelse falt i perioden 12. til 15. juni i år. Vårt kontor bistod i alle sakene. Vi er fornøyd. Les mer »

26. juni 2018 9.13 / Tina Ueland

Ankeutvalget opphevet fengslingskjennelse

Lagmannsrettens fengslingskjennelse om rettshåndhevelsesarrest ble opphevet av ankeutvalget som følge av uholdbar begrunnelse. Les mer »

25. juni 2018 21.8 / Tina Ueland

To år unødvendig i fosterhjem

Både Fylkesnemnder og domstoler kan ta feil. Denne ferske saken hvor avgjørelse ble mottatt i går, er illustrerende. Barnet ble splittet fra sin familie og nettverk i 2 år, før feilen ble rettet opp av rettsvesenet. Barnevernet motsatte Les mer »

  20. juni 2018 12.17 / Olav Sylte

Ikke bare USA som splitter barn fra foreldre

Flere politikere og myndighetspersoner kritiserer i dag Trump, for å gjøre nesten det samme som norske myndigheter gjør selv. Les mer »

  19. juni 2018 19.35 / Olav Sylte

Staten på alle sider av bordet?

Regjeringen vil ha vurdert om de private advokatene bør bli offentlig ansatt. I så fall vil det offentlige sitte på alle sider av bordet i for eksempel en straffe- eller barnevernsak. Les mer »

  15. juni 2018 21.1 / Olav Sylte

Utbetalingsskandale til meddommere

Over 100 svenske meddommere har fått ut høyere erstatning for tapt arbeidsinntekt enn hva som er korrekt. Kan det samme være et problem i norsk rett? Les mer »

  5. juni 2018 8.23 / Olav Sylte

FRP: Likegyldig til kommersielle aktører

Det pågår debatt på Stortinget, og det har blitt diskutert barnevern. Det kan se ut som at flertallet vil stemme for forbud mot kommersielle aktører i en eller annen form. Les mer »

  28. mai 2018 16.26 / Olav Sylte

Vil fase ut kommersielle aktører i barnevernet

I morgen ettermiddag skal Stortinget diskutere om det bør innføres forbud mot kommersielle aktører i barnevernet. Les mer »

27. mai 2018 21.14 / Olav Sylte

Tingretten opphevet adopsjonsvedtak

Tingretten opphevet fylkesnemndas vedtak om adopsjon av et lite barn. Retten mente at barnevernets praksis var i strid med menneskerettighetene. Les mer »

  24. mai 2018 24.7 / Olav Sylte

Dømt til å returnere barn til dets slekt

Sviende nederlag for barnevernkontor som forsøkte å plassere et lite barn ut av dets slekt. Det biologiske bånd veier fortsatt tyngre, enn den tilknytning barnevernet etablerer på egen hånd. Les mer »

  20. mai 2018 13.5 / Olav Sylte

Foreslår dramatisk kutt i rettshjelpen

I dag la regjeringen frem revidert statsbudsjett for 2018. Tusenlappene som de uføretrygdede mottok ekstra i minstesats, gjør at de nå må betale titalls ganger mer i juridisk bistand. Dette er politisk lureri av de svakeste i samfunnet s Les mer »

  16. mai 2018 14.4 / Olav Sylte

Advokat fikk 238 kroner timen i barnevernsak

Barnevernets advokat fikk 4 ganger så høy timepris som foreldres advokat i sak for Fylkesnemnd. Ubalanse i rettergang og fy skam. Les mer »

  14. mai 2018 21.17 / Olav Sylte

350 kr/t som barnevernadvokat

Advokaten humpet i vei 14 timer for å delta i rettsak om barnevern. Han fikk 525 kroner timen for kjøringen, men bare 350 kroner timen for arbeidet med saken. Timegodtgjørelsen holder ikke til å sakskostnadene med bil en gang, mens det o Les mer »

  13. mai 2018 24.10 / Olav Sylte

Noen barn har ikke 17. mai på kalenderen i år

Noen tjener på uthaling av rettssaker om barn. Men ikke barna. For dem er det stikk motsatt. Derfor feirer ikke alle barn 17. mai i år. Les mer »

  8. mai 2018 24.4 / Olav Sylte

Den ulovlige tvangen fortsetter i barnevernet

Det hjelper lite hva som omtales i media og hva politikerne og bestemmende barnevernmyndigheter erklærer. Vi tror at den ulovlige virksomheten bare vil fortsette, inntil det blir straffbart å bryte lovverket. Les mer »

  6. mai 2018 23.18 / Katja Hakvaag

Barnevernsak pågått i 3 år - fortsatt ikke avgjort hvor barna skal bo!

Rettssikkerhet gjelder ikke for alle. Eksempelet jeg tar for meg her er illustrerende, og bør studeres av bevilgende politikere før de påstår at Norge har et godt barnevernsystem. Les mer »

  6. mai 2018 13.36 / Olav Sylte

Navarsete-meldingen er ikke politisak

Jeg tipper at partikameratene aldri tenkte på konsekvensene av hva de gjorde, mens kameraten var på do og meldingen ble sendt. Les mer »

  19. april 2018 20.43 / Olav Sylte

Faktasjekk av Bufdir om akuttvedtak

Det er ingen reell nedgang i antall akuttvedtak. Bufdir oppgir misvisende tall. Det riktige er at det er mer "frivillig tvang" uten rett til advokatbistand. Les mer »

  16. april 2018 20.22 / Olav Sylte

Norsk-pakistansk kulturaften

Norsk-pakistanske kvinner har de samme problemene som det etnisk norske kvinner har; bl.a. at en del menn ikke har nok kunnskap. Les mer »

14. april 2018 20.40 / Olav Sylte


Se flere artikler »