-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Feil av fylkesnemnda

Først feil fra flertall i fylkesnemnda så feil fra en sakkyndig psykolog engasjert av retten. Dette var egentlig en typisk sak der alt kunne gått galt. Heldigvis gikk det motsatt. Les mer »

  14. november 2017 20.50 / Olav Sylte

Lotto i barnevernsak?

Vi undersøker validiteten i rettssystemets behandling av barnevernsaker. Har du siste måneden mottatt enstemmig dom i tingrett, med stikk motsatt resultat av enstemmig Fylkesnemnd, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Les mer »

4. november 2017 12.39

Reddet 3 barn fra å ende i fosterhjem

Familie og venner organiserte seg i rekordfart, og reddet 3 barn fra å bli tvangsplassert i offentlig fosterhjem - men ble motarbeidet av det lokale barnevern. Les mer »

  26. oktober 2017 18.28 / Olav Sylte

Ulovlige barnevernleder-vedtak

Jeg påstod for noen uker siden at bare offentlige ansatte kan utføre tjeneste som barnevernleder. I dag kunngjør departementet den samme juridiske oppfatningen. Kommuner som har benyttet private, antas nå å måtte oppheve egne tvangsvedta Les mer »

24. oktober 2017 14.16

Fylkesnemnd: Risiko og problem i alle hjem

I en fersk avgjørelse fra Fylkesnemnda i Agder, fremgår det at det finnes problem og risikoer i alle hjem. For eksempel at hodet til barnet kommer borti bilsete ved innsetting. Ikke overraskende egentlig. Det som derimot overrasker meg, Les mer »

  21. oktober 2017 13.11 / Olav Sylte

Ensidig fokus på omsorgssvikt

Til tross for barneministerens proklameringer, fremmes det fortsatt unødvendige saker om omsorgsovertakelser. Her er et ferskt eksempel på et kontor som ensidig fokuserte på problem, i stedet for løsninger. Ble "dømt" til å trykke reset Les mer »

  19. oktober 2017 20.57

Fagkyndige psykologer er budsjettvinnere

Mens regjeringen i rettsikkerhetens navn, foreslår at advokatene for de private parter i barnevernsaker skal få 0 skal de fagkyndige psykologene få en økning på over 10 prosent. Slik lyder årets forslag til statsbudsjett. Les mer »

  12. oktober 2017 19.25 / Olav Sylte

Advokat nektet salær av fylkesnemnd

Fylkesnemnda tapte sak om advokatsalær. Nemnda fikk ikke medhold i at advokaten burde ha motarbeidet klient og latt være å følge barnevernloven. Kostnaden for det offentlige ble ved nemndas stunt, dessuten mer enn dobbelt så høy som den Les mer »

  11. oktober 2017 20.9 / Olav Sylte

Barnevernet dømt for mer enn lovbrudd

Fylkesnemnda konstaterte ulovlig vedtak og påla straks tilbakeføring av barn. Slike menneskerettighetskrenkelser hører også med til regnestykket over norske overtramp. Les mer »

  25. september 2017 18.53 / Olav Sylte

Debatt om beviskastning

Flere medier har i dag omtalt som nyhet, at politiet kastet viktige bevis i Tina-saken. Dette var imidlertid nyhet også for halvannet år siden. Se NRK dagsnytt atten, fra januar 2016 her: Les mer »

  23. september 2017 20.26 / Tina Ueland

Ulovlige barnevernledere

Bufdir har behov for rettledning i elementær juridisk kunnskap. Alle akuttvedtak truffet av private barnevernledere er ugyldige. En trenger ikke klage på dem en gang. Les mer »

  23. september 2017 15.51

Ny EMD-dom med krav om handling

I dag falt det dom i EMD som er relevant for barnefordelingssaker og barnebortføringssaker. Det er ikke tilstrekkelig med skriftlige domsslutninger. Myndighetene plikter også å vise rask og effektiv fysisk handling. Les mer »

  21. september 2017 19.11

Vil likevel ikke overprøve norsk barnevern

EMD fastslår i en avgjørelse mot Norge i dag, at det er store begrensninger i hva EMD kan overprøve i barnevernsaker. Dette kan få betydning for flere av de andre norske barnevernsakene som nå ligger til behandling ved EMD. Les mer »

  7. september 2017 12.11

Barnehagefravær ble til barnevernsak

Barnevernet og nemdsleder villa ha 3-åringen i fosterhjem som følge av stort fravær i barnehagen. Slik gikk det imidlertid ikke, flertallet "dissenterte". Les mer »

6. september 2017 13.14

Opphevet CE-kravet til vannscootere

I mai opphevet regjeringen kravet om CE-godkjenning for bruk av vannscootere. Lovdata gir feil informasjon, og KS og politiet misforstår. Her kan du lese hva som gjelder. Les mer »

  27. august 2017 14.23

Vannscooterkjøring ble barnevernsak

En ungdoms vannscooterkjøring i en ny forbudssone i Tønsberg i sommer, endte med at politiet sendte melding til barnevernet. Uskjønnsomt og på grensen av maktmisbruk vil jeg tro. Les mer »

  19. august 2017 12.53

FRP og SV er like på barnevern

En gjennomgang av norsk barnevern og statistikk for siste 8 år, viser at det ikke har noen betydning om norsk barnvern ledes av en FRP- eller SV-statsråd. Les mer »

  16. august 2017 19.53

Må være lov å være sint på nett

Sinte folk krenker på internett stadig vekk. Snu det andre kinnet til, og tenk at dette ikke er noe problem. Diskusjonen om ulovlig netthets, er som å diskutere innføring av promillegrense på internett. Les mer »

  15. august 2017 18.17

Sable ned de svakeste?

Et utvalg skal nå utrede muligheten for at fru Justitias sverd kan benyttes til noe mer enn å skjære gjennom argumenter og treffe avgjørelser. Regjeringen vil nå ha utredet muligheten til å skjære ned på rettsbehandlingen og derved den f Les mer »

  14. august 2017 17.59

Ropte, men ble ikke hørt!

Ny avgjørelse om barns rett til å bli hørt. Tingretten fikk seg forelagt skriv fra en av partene om hva barna angivelig ønsket, men hørte dem ikke selv. Lagmannsretten anså dette som en saksbehandlingsfeil, og opphevet tingrettens avgjør Les mer »

  13. august 2017 11.54

Anmeldelse i Havnesjefen-saken

NOAH har opplyst at de har anmeldt Os kommune for brudd på dyrevelferdsloven. Det er avlivningsmetoden i Havnesjefen-saken som skal ligge til grunn. Det kan bli flere anmeldelser i tiden fremover. Les mer »

8. august 2017 19.42

ADHD - eller PTSD og justismord?

Er du usikker på om barnet har PTSD eller bare er rakkerunge med ADHD eller autismespekterforstyrrelse? Vær obs på at konsekvensene av feil valg kan medføre justismord. Les mer »

  8. august 2017 16.28


Se flere artikler »