-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Ulovlig kollektivfeltbruk kan gi streng straff

Visste du at ulovlig bruk av kollektivfeltet kan medføre strengere straff enn kjøring med lav promille? Les mer »

  8. januar 2019 20.48 / Shariati, Farhad

Ikke ubegrenset rett til privatliv om du har barn

Mange foreldre mister nok unødvendig omsorgen for sine barn på sviktende grunnlag, bare fordi de ikke vil åpne seg om alt og samarbeide fullt ut med barneverntjenesten. Til tider spiller det ikke noen rolle om det foreligger omsorgssvikt Les mer »

  6. januar 2019 2.55 / Olav Sylte

Ny medarbeider

Advokat Farhad Shariati har tidligere drevet egen advokatvirksomhet i Trondheim. Fra 1. januar 2019 er han tiltrådt som advokat i Advokatfirmaet Sylte. Les mer »

2. januar 2019 11.52

Årets siste fylkesnemndsvedtak, 21. desember 2018

Ressurser hos foreldre og besteforeldre ble fullstendig oversett av det lokale barnevernkontoret. I deres øyner var alt "sort". Fylkesnemnda fikk med seg alt - så da at foreldrene kunne være foreldre til barna sine selv. Les mer »

  28. desember 2018 21.40 / Olav Sylte

Årets siste dom, 20. desember 2018

En enstemmig tingrett har nå bestemt at en ungdom skal få flytte hjem fra institusjon, og ved bruk av hjelpetiltaket MST som barnevernet "glemte" av. Les mer »

  28. desember 2018 20.43 / Olav Sylte

Tvangsflyttet mobbeoffer får flytte hjem igjen

"Det sentrale poeng i vår sak er at retten mener disse forhold har vært en sentral medvirkende årsak til de plager barnet etter hvert fikk, men at mor ikke kan lastes for dette" - skriver nå retten i en fersk enstemmig avgjørelse. Slike Les mer »

  19. desember 2018 21.19 / Olav Sylte

Ekstreme forskjeller i barnevernresultat

Noen nemndsledere gir det offentlige nesten alltid medhold. Les mer »

  14. desember 2018 15.53 / Olav Sylte

Justismord i barnevernsak

Et 12 åring ble plassert i fremmed fosterhjem i 9 måneder uten at lovens grunnvilkår for omsorgsovertakelse var oppfylt. Nå har tingretten opphevet det som må betegnes som et justismord i familieforhold. Les mer »

  6. desember 2018 20.58 / Olav Sylte

Retten vil betale privatetterforsker i straffesak

Kristiansand tingrett har innvilget bruk av privatetterforsker i straffesak, etter prinsippet om equality of arms (EMK art. 6). Dette er korrekt anvendelse av juss, ettersom påtalemyndigheten også stiller med etterforskere på sitt lag. Les mer »

  5. oktober 2018 19.13 / Olav Sylte

Legemskrenkelse av kvinne på fest var uhell - tiltalte ble frifunnet

Den uønskede berøringen ble ansett som et uhell. Ble også frifunnet for oppreisningskrav. Les mer »

28. september 2018 18.31 / Tina Ueland

Etter 12 måneder: 12 nye justismord

Mener barnevernministeren at det ikke er nødvendig å granske justismord i barnevernsaker eller forstår hun ikke problemstillingen. Noen av representantene bør bruke spørretimen til å få avklart om hun mener det hun har sagt. Les mer »

  23. september 2018 24.8 / Olav Sylte

Barnevernleder med alvorlige påstander mot dommer etter nederlag

Det fremgår ikke av skrivet om barnevernlederen har tenkt muligheten for at det kan være barnevernkontoret selv som er barnevernfiendtlig, og som ikke er egnet til å jobbe med saker som gjelder barn. Les mer »

  15. september 2018 10.48 / Olav Sylte

Medhold i 2 omsorgssaker på èn dag - mot en og samme kommuneadvokat

Vårt kontor fikk i dag medhold i to uavhengige saker om omsorgsovertakelse (bvl. § 4-12), for to forskjellige familier - mot samme kommuneadvokat. Derved har vi fått medhold i 3 slike saker på under en uke, og gjentar at vi ikke tror på Les mer »

  12. september 2018 23.13 / Olav Sylte

14-åringen slo "knockout" på advokatene

14-åring slo rettslig "knockout" på flere erfarne advokater; ble gitt medhold i to forskjellige prinsipielle prosessuelle forhold i en og samme sak. Kan ha "skapt ny juss" for rettssaker om straff ,som involverer barn som vitner eller fo Les mer »

  11. september 2018 10.48 / Olav Sylte

"Lekte psykolog" på skolebarn - gikk galt!

Rektor ville «skrike» da han hørte at barnevernet ville hjelpe familien. Det ville han ikke ha noe av. Han mente barnet var "tilknytningsskadd". På den måten medvirket han til at to små barn måtte være 19 måneder borte fra foreldrene. Nå Les mer »

  8. september 2018 24.3 / Olav Sylte

Europa har dømt Norge til å forstå betydningen av familiebånd

Avgjørelsen slår bena under en litt for stolt barnevernminister. Les mer »

  6. september 2018 11.51 / Olav Sylte

Forsvinner trygda blir det mange hundre tusen som får det slik

En sentral norsk politiker vil ha bort all offentlig betalt velferd, så som trygd, gamlehjem og sykehus. Uttalelsen ligner egentlig på det en kan hører fra full russ natt til 17. mai. Les mer »

  5. september 2018 20.54 / Olav Sylte

Regjeringen har snudd; ikke bilavgiftsøkning likevel

Gledelig nyhet for landets nybil-kjøpere. Les mer »

  5. september 2018 12.48 / Christopher Hestnes Andresen

Forskjell på fartsdumper og bompengeautomat

Folkets egen rettighetslov mot store inngrep fra myndighetene, synes av politikerne selv ikke å være ment å bli tatt seriøst i offentlig debatt i dag. Les mer »

  3. september 2018 20.23

Advarsel til nybilkjøpere

Kan bli et ras av tvister mellom selger og kjøper, om endring av priser, dersom bilen leveres først etter nyttår. Nye avgiftsregler på personbiler. Les mer »

3. september 2018 12.13 / Christopher Hestnes Andresen

Reklamere på bil- eller båtkjøp?

Vi kan hjelpe deg, om du er blitt lurt og vil ha faghjelp fra advokat med teknisk kunnskap til å kreve prisavslag eller heve kjøp. Les mer »

28. august 2018 21.36

Barnevernsak ble avgjort av feil domstol

Mindretallet mente at flertallets vurderinger var "anstaltmakeri". Ikke sedvanelig hverdagskost i rettssystemet i dag. All rettsbehandling må nå gjøres om igjen. Les mer »

  27. august 2018 19.26 / Olav Sylte


Se flere artikler »