Forsvarer i straffesak

Forsvarer i straffesak

Vi har advokater med over 20 års erfaring i straffesakshåndtering. Kontakt en av våre forsvarere om du ønsker et godt og effektivt forsvar. Vi nås på telefon 22 20 50 40.


NYHETER:

Høyesterett vil ha undersøkt dårlig advokatarbeid!

Høyesterett vil ha undersøkt dårlig advokatarbeid!

Borgarting lagmannsrett unnlot å drøfte kritikk mot forsvarer i en straffesak, og traff avgjørelse som nektet den domfelte ny behandling av saken. Det godtar ikke Høyesterett!

Høyesterett har pålagt Borgarting lagmannsrett å se nærmere på påstander om dårlig advokatarbeid i en konkret straffesak. Det spesielle pålegget kom ved en kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg tirsdag denne uka (HR-2017-01057-U). Les resten av artikkelen HER.