Hold det negative for deg selv!

Hold det negative for deg selv!

Publisert: 11. januar 2015

fbb1
Foto: Illustrasjonsbilde
FARLIG BRUK AV FACEBOOK
-nye farlige regler fra 1. januar 2015

Barnevernet tar ikke barna dine bare fordi du skriver om dem på Facebook, men det vil kunne være "dråpen" som får begeret til å "renne over". Både for saksbehandler og for den som er dommer.

 

-som påpekt av barnevernet fremstår mor som noe umoden, hvilken blant annet gir seg uttrykk at hun helt nylig har lagt ut på internett den klage «x» har fremmet over barnevernets saksbehandling, bemerket de tre dommerene  i en tingrettssak  for ikke lang tid siden. 

 

Videre bemerket de at "tilfeldige lesere har gitt kommentarer til innlegget, og mor har deltatt i diskusjonen". Videre at "en ting er å legge sitt privatliv ut til allmennheten på denne måte, noe annet er hvilke skadevirkninger dette kan ha for barna i fremtiden". 

 

Sosial støtte til stigmatisering og mobbing
Mange som skriver om sak på Facebook og som står i en barnevernsak, gjør dette for å få sympati og støtte i sin kamp mot barnevernet. Svært få om noen, tør si fra at dette ikke er særlig lurt.

Barn kan slik fagfolk og rettssystemet ser på det, ta skade av å bli stigmatisert som "barnevernbarn" med ulike detaljer om sin oppvekst. Risikoen for at slike barn blir utsatt for mobbing er i følge statistikk langt større enn for andre barn. Dette er en av grunnene til at rettssystemet reagerer negativt på slike handlinger i barnevernsaker.

Selv om det i mange andre kulturer er vanlig med åpenhet om slike saker, må de som oppholder seg i Norge innse at her råder norsk kultur for dette. Norsk kultur defineres av ca. 5 millioner nordmenn, og ikke 500 personer på en facebookgruppe.

Barn mobbes i følge statistikk fordi de skiller seg ut (også fra norsk kultur), og da hjelper det ikke slik rettssystemet ser på det, å påberope seg ytringsfriheten og hvordan det er i mange andre land.

 
Kan bli bevis for negative personlighetstrekk

En annen grunn er at slik omtale utad kan fremstå som projisering av problem i hjemmet, over på barnevernet og andre som nettopp har påstått at det fantes slike problemer. Særlig kan dette bli aktualisert dersom en sakkyndig dukker opp i saken.

 

Ikke alle tenker over dette, og slutter med å gjøre det når de blir gjort oppmerksomme på forholdet. Dersom vedkommende til tross for anbefalinger fra for eksempel saksbehandler eller sakkyndige,  ikke avstår fra å fortsette å gjøre det, risikerer vedkommende å bli vurdert til å ha en viss grad av  "narsisistiske trekk.

Dette med narsisistiske personlighetstrekk er heller ikke er positivt å ha på seg i en barnevernsak - slik fagfolk og rettssystemet ser på dette.

 

Nye regler fra i år
Fra 1. januar i år har Facebook innført nye regler, slik at alt som skrives blir gjort søkbart - selv om du skulle angre etterpå og slette innlegget du har lagt ut.

Dette er rettssystemet veldig oppmerksom på, og omtale av sak må derfor antas å slå enda mer negativt ut i saker om omsorgsovertakelse i tiden fremover.

 

Skriv heller om positive ting
Hold det negative og det som gjelder saken for deg selv og ikke offentliggjør dette på Facebook - ihvertfall om du vil ha best mulig prognose for å vinne en barnevernsak i det norske rettssystemet.

Derimot er det helt greit å skrive om dagligdagse ting, og særlig om positive hendelser i hjemmet for slike finnes nok hos de fleste, for eksempel deltakelse i aktiviteter og lignende normaliteter.

På denne måten kan Facebook være med på å trygge barnevernet og andre i "systemet" som også følger med på sosiale medier, på at også ditt hjem er et positivt, trygt og stabilt sted for barn å bo.

(Jeg har etter at artikkelen ble publisert fått en rekke reaksjoner fra lesere, og mange mener at uthenging av barn i barnevernsaker ikke bør forekomme på sosiale medier, dvs. at de synes at systemet fanger opp dette på riktig måte i barnevernsak. Andre har hatt motsatt oppfatning. Noen har også kritisert meg for i det hele tatt å ha skrevet om temaet. Til den sistnevnte gruppen har jeg presisert artikkelen er en deskriptiv fremstilling av hvordan det norske barnevernsystemet faktisk fungerer i dag- og ikke har vært ment som en normativ fremstilling av hvordan jeg selv personlig måtte mene at systemet ideelt sett istedet burde vært). 12.1.15

Andre relevante artikler:
vun1

Del denne siden: