Aggresjon mot norsk kultur!

Aggresjon mot norsk kultur!

Publisert: 1. desember 2014

 

russisk22
Foto: NRK skjermdump
NORSK BARNEVERNKULTUR ER UKULTUR
-det mener ihvertfall 100 mill russere!

Det er full (kultur)krig mot norsk barneoppdragelseskultur. Over 100 millioner russere tror Norge vil kidnappe og assimilere russiske barn. Samtidig flyr russiske kampfly skummelt nær norskegrensa, og vi går mot en mulig kald jul.

Russerne er sinte på oss, fordi det russiske barneombudet Pavel Astakhov på TV i beste russiske sendetid nå i helga, påstod at norske myndigheter forsøker å kidnappe og asimilere russiske barn - for å bøte på lave norske fødselstall. 

Kulturforskjeller

Norsk kultur for oppdragelse av barn er annerledes enn i Russland, og annerledes enn i store deler av resten av verden. I Norge er det for eksempel det offentlige (uansett) som griper inn og tar ansvar for barn når foreldre ikke strekker til - og ikke familien for øvrig slik det er i Russland og det fleste andre land.

Så er det også en vesentlig forskjell at terskelen for å få "taperstempel" i panna i Norge, antakeligvis er betydelig lavere enn noe annet sted i verden.

Dette kan også støttes av en enkel gjennomgang av blant annet praksis fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Ut fra innbyggertallet vi har her i landet, fremstår det nærmest som at menneskerettighetsdomstolen bare har barnevernsaker fra Norge og ingen andre land.


Barneombud som lyver?

I norske medier blir det russiske barneombudet etter helgas uttalelser nærmest beskyldt for å lyve, når det har uttalt slikt som dette. Det blir en like feil påstand.

For russere flest så fremstår det som utenkelig og uforståelig at barn skal bli fjernet fra familien, uansett hva som har skjedd - så lenge det eksisterer øvrig familie som kan ta hånd om barna. Dette fremgår jo tross alt også av Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon art. 8.

De sakene ombudet har sett på, gjelder så vidt vi har forstått, alle saker hvor så har vært tilfellet. I dette perspektivet bør det ikke være vanskelig å forstå uttalelsen til ombudet.

Hvorfor skal norske myndigheter ta russiske barn fordi en mener at de biologiske foreldrene ikke strekker til, når det er øvrig familie som kan ta hånd om dem? Dette ER jo et brudd på EMK art. 8.

Barneombudet lyver derfor ikke, men fremsetter påstandene han gjør ut fra sin kulturelle forståelse og eventuelt forståelsen han har av EMK art. 8 - selv om de fleste i Norge mener at det riktige er motsatt. I denne sammenheng er det for øvrig på sin plass å minne om at det er nesten 150 millioner russere og bare 5 millioner nordmenn.

 

Andre relevante artikler:
vun1
 

 

 

Del denne siden: