3 tilbakeføringer på 4 dager

Illustrasjonsbilde fra Istock

3 tilbakeføringer på 4 dager

Til sammen 4 barn ble besluttet tilbakeført fra fosterhjem ved tre forskjellige fylkesnemndssaker vi hadde og hvor avgjørelse falt i perioden 12. til 15. juni i år. Vårt kontor bistod i alle sakene. Vi er fornøyd.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 26. juni 2018

I løpet av bare 4 dager, falt det avgjørelser om tilbakeføring av 4 barn fra fosterhjem ved 3 forskjellige fylkesnemndssaker som vi hadde nå i juni (såkalte 4-21 saker).

Det var Fylkesnemnda i Rogaland som traff avgjørelse i to av sakene, hhv 12. juni (FRO-2018/001557) og 15. juni (FRO-2017/004417) og Fylkesnemnda i Agder som traff avgjørelse i den siste, også den 15. juni (FAG-2018-00895). Den siste saken har vi omtalt nærmere her. 

I fjor ble totalt i Norge tilbakeført ca. 200 barn ved tilbakeføringssaker etter barnevernloven § 4-21, ved til sammen 173 fylkesnemndssaker.  Les mer om det her.

Del denne siden: