Aksjeselskap og skilsmisseoppgjør

Bilde: Istock, illustrasjonsbilde

Aksjeselskap og skilsmisseoppgjør

Det har gått inflasjon i å opprette aksjeselskap. Det vil en merke ved fremtidens skifteoppgjør.

Publisert: 31. mars 2018

Aldri før har det blitt opprettet så mange aksjeselskap. Ved inngangen til året var det registrert over 300 000 stk. 

Bare i 2017 ble det registrert 29 890 nye aksjeselskap. Det er det største antallet noen gang, og en økning på 7 prosent i forhold til året før. 

Eierformen aksjeselskap kan skape vanskelige skifteoppgjør. Det kan være uklart hvilke verdier som skal legges til grunn, om hele eller deler av aksjenes verdi skal holdes utenfor samt en rekke andre forhold.

Ved skifteoppgjør som inkluderer aksjeselskap, anbefaler vi at en søker råd fra fagfolk som har kompetanse på både regnskapsanalyse og skifterett. Du er velkommen til å kontakte oss. Vi har slike fagfolk hos oss.


Del denne siden: