Helge Dolsvåg

Helge Dolsvåg

Advokat MNA

Advokat Helge Dolsvåg har siden 2000 arbeidet som selvstendig advokat med spesialitet NAV-saker. Før dette har han bl.a. vært konstituert sorenskriver og jobbet i Trygderetten i mange år.+47 97 96 54 60
helge@advokatsylte.no


« Tilbake