EMD nekter norsk barnevern omkamp

EMD nekter norsk barnevern omkamp

Katja Hakvaag

Forfatter: Katja Hakvaag
Publisert: 8. september 2020

I går behandlet Menneskerettighetsdomstolen (EMD) norsk barneverns anker over de to siste domfellelsene i EMD for krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, om retten til familieliv. I dag kunngjorde EMD at ankene nektes fremmet til ny behandling i Storkammeret. 

Ved dette må norsk barnevern forholde seg til at den kritikken som er fremført i den såkalte Lobben-saken og senere domfellelser i år, beskriver gjeldende rett. Som følge av dette må det også forventes at Norge kan tape i en rekke flere saker av de som i dag ligger på "vent" i EMD.

Del denne siden: