Foreslår drastisk endring av barnevernprosessen

Advokat Olav Sylte

Foreslår drastisk endring av barnevernprosessen

Utvalg foreslår at kommuneadvokaten ikke skal få lese opp gamle barnevernsdokumenter.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 1. mai 2020

Et utvalg oppnevnt av regjeringen la i går frem forslag til endring av barnevernprosessen. Forslaget er inntatt i utredning om ny ordning om rettshjelp (NOU 2020:5). Forslaget innebærer at saker skal behandles skriftlig i tillegg til oppmøte maksimalt en dag i nemnd eller rett, mot dagens ordning som er fullt ut muntlig og ofte varer fra 2 til 4 dager. Derved vil ordningen mer samsvare med ordningen som er i våre naboland.

Advokatforeningens leder deltok i utvalget som fremmet forslaget.

Idag bruker kommunens advokat ofte flere dager på å overbevise nemnd og rett om at det offentlige bør ta omsorgen. Først ved omfattende innledningsforedrag hvor det meste av gamle og nye saksdokumenter leses opp, uavhengig av alder på dokument. Dette tar ofte ca. 2 til 3 timer. Deretter ved omfattende bevisførsel i form av partsforklaring fra barnevernets representant samt eventuelt en eller flere saksbehandlere og/eller tiltakskonsulenter som har vært i saken. I tillegg føres ofte både leger, tannleger, lærere og andre som har hatt med barnet å gjøre fra det offentliges side, herunder beredskapshjem og fosterhjem.

Bakgrunnen for forslaget er at det offentlige skal spare penger og at nemnd og rett i stedet skal kunne lese papirer selv. Det ligger i dette at heller ikke den private side skal bruke særlig med tid på saken. Derved skal det bli mindre rettshjelpskostnad til privat side. 

Det er grunn til å anta at at forslaget har en forutsetning om at barnevernet må kvalitetssikre arbeid de utfører (herunder journalføring og møtereferat), på en annen måte enn det som ofte blir gjort i dag. Det blir spennende å se i det videre arbeidet med saken hva departementet tenker om det.

Forslaget ligger nå til behandling justisdepartementet.


Del denne siden: