Straffbar sharenting om egne barn

Illustrasjonsbilde: Istock

Straffbar sharenting om egne barn

Det er uheldig at det ble denne saken som ble norsk "prøvesak" om sharenting. Saken gjelder jo et tilfelle hvor det egentlig var det offentlige som var motpart.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 9. april 2019

Hålogaland lagmannsrett har antakeligvis som første domstol i verden, funnet en forelder skyldig i straff for ha lagt ut videoer på Facebook av eget barn (sharenting). Barnet gråt, og derved mener lagmannsretten at det ikke kan utelukkes at det vil skape ettervirkninger for barnet i dets senere liv. Dette fremidige krenker i følge lagmannsretten barnets rett til privatliv allerede idag. Resonnementet fremstår uklart.

Det er mye foreldre kan gjøre i forhold til barn, uten at det er straffbart. Slik er det i alle verdens land. Her i Norge tar vi det for eksempel for gitt, at det ikke er straffbart la være å ta med barn på fritidsaktiviteter og ferier, hjelpe dem daglig med lekser osv, slikt som åpenbart er bra for barn og vil være med på å forme barnas utvikling og identitet positivt når de blir voksne en gang.

Det lagmannsretten her har gjort, kan ses på som å trekke ut en promille av det som er antatt uheldig omsorg for barn, og gjøre det til straffbart. Dette ved at sharenting plasseres under en skjønnsmessig bestemmelse om privatlivets fred, som ikke ble laget av lovgiver for å ramme sharenting om egne barn.

Det er uheldig at det ble nettopp denne saken som ble norsk "prøvesak" om temaet sharenting av egne barn. Dette fordi saken gjelder et tilfelle hvor det egentlig var det offentlige som var reell motpart, og den av forelderen som ble søkt hengt ut.

Det er grunn til å anta at Høyesterett vil lese Professor Stacey B. Steinberg grundige artikkel om temaet. Den er fra 2017. Steinberg er professor ved Florida Levin College of Law. J.D, og har skrevet om akkurat denne spesifikke problemstillingen ut fra amerikansk rett. Så vidt jeg vet, er hun dessuten den eneste som har skrevet om den rettslige siden av problemstillingen. Her er ordet straff ikke en gang nevnt, og det til tross for at hun bor i Facebooks hjemland. Steinbergs artikkel finner du her.

Høyesterett kan fastslå at lagmannsrettens dom skal bli stående. I så fall må Høyesterett "skape rett", hvilket vi kaller prejudikat. Alternativet er at Høyesterett fastslår at den aktuelle sharenting ut fra dagens lovtekst ikke er straffbar, og derved "kaster ballen" over til Stortinget som må ta stilling til evt. lovendring.  Hva som skjer, blir det spennende å se.

Del denne siden: