Tingrett nektet mann å hjelpe sin egen bror

Illustrasjonsbilde: Istock

Tingrett nektet mann å hjelpe sin egen bror

Nå har lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 8. april 2019

Oslo tingrett nektet en mann i forrige måned å bistå sin bror i en rettssak om skifte med tidligere ektefelle. Han var ikke advokat, men ble vurdert som en skikket person. Tingretten kom likevel etter en skjønnsmessig vurdering til at han likevel ikke skulle tillates å opptre som rettslig medhjelper. 

Nå har Borgarting lagmannsrett opphevet avgjørelsen. I følge lagmannsretten har tingretten bygd på en uriktig generell forståelse av tvisteloven § 3-3 tredje ledd. Bestemmelsen åpner etter lagmannsrettens syn ikke for å nekte bruk av en parts nærmeste som prosessfullmektig, og dermed også rettslig medhjelper, dersom personen er skikket, fremgår det av avgjørelsen.

Lagmannsrettens avgjørelse ble avsagt 5. april i år (LB-2019-039577).

Del denne siden: