ADVARSEL til de som venter barn!

Bilde: Utsnitt av bilde fra Gettyimages, illustrasjon

ADVARSEL til de som venter barn!

Historien kan ta fra deg et nyfødt barn.

Publisert: 22. august 2016


Har du hatt en vanskelig oppvekst, flyttet mange ganger, hatt kontakt med psykisk helseapparat eller politi, ja da står du i risikosonen for å miste ditt nyfødte barn. En gang idiot, alltid idiot. Det er tankesettet mange norske barnevernfagfolk har i dag.

I motsetning til de fleste andre land, tillegges nemlig slike historiske opplysninger svært stor vekt her hos oss - og noen ganger tas barn allerede fra fødselen av. Foreldre gis da ikke engang mulighet til å vise hva de er i stand til. Dette er en av de viktigste hovedforskjellene på norsk og andre lands barnevern i dag.

Sannsynligheten er særlig stor for at historikken blir et problem, om begge foreldre har "historikk" eller omsorgspersonen er aleneforsørger.

I Norge er det nemlig mange som arbeider innenfor barnevernsystemet, som lever med et misforstått tankesett. Dette går enkelt fortalt ut på at historien også er fasit for alt som skjer, også i overskuelig fremtid.

Resonnementet er ikke bare feil, det er også i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8 og et eklatant overgrep mot en rekke familier som får barn.

Et eksempel på forskjellen, er en sak som nylig ble behandlet i norsk og svensk rettsvesen nesten samtidig. Saken ble behandlet på identisk grunnlag (midlertig akuttsak).

Norsk barnevern traff akuttvedtak straks etter fødsel på rent historisk grunnlag, og ville plassere barnet i fremmed offentlig beredskapshjem. Mor hadde imidlertid flyttet til Sverige før fødsel, og angrer ikke et sekund på det i dag. Les nærmere om dramatikken som utspant seg etter fødselen her.

Det historiske grunnlaget var at moren hadde opplevd noe traumer i egen oppvekst, flyttet en del etter at hun ble voksen og blitt utsatt for vold av en "kjæreste" for noen år siden - en enkeltstående sommernatt.

Norsk fylkesnemnd godkjente det norske akuttvedtaket på grunnlag av faktaene som barnevernet la til grunn, samt på grunnlag av at mor hadde tatt opphold i vårt naboland.

Nemnda mente at de historiske opplysningene var tilstrekkelige til å konstatere at det nyfødte barnet ville ta alvorlig skade av å få omsorg av sin mor. Det var ikke nødvendig å høre verken henne, eller hennes advokat en gang.

Da saken ble behandlet i Sverige i forrige uke, kom forskjellen mellom rettssystemene frem. Den svenske domstolen uttalte nemlig følgende.

De uppgifter som finns gäller hur det historisk sett tidligare i Norge, och inget nytt har framkommit som föranlediget ansökan enligt LVU 25 i mulighet, då det finna ett samtycka att ta emot stöd från modern.

Derved fikk mor barnet straks tilbake igjen, riktignok etter noen uker i svensk beredskapshjem - forårsaket av feil resonnement fra norsk barnevern.

Det hører med til historien, at det norske barnevernet etter at de måtte dra tilbake til Norge uten å få med seg barnet, også fremmet permanent omsorgssak ved norsk fylkesnemnd. Denne saken bygger også alene på historiske forhold, og ligger nå til behandling ved den samme fylkesnemnda som godkjente det norske akuttvedtaket. Mor har krevd saken avvist, men om det skjer gjenstår å se. Det vil jeg skrive mer om senere.

Du finner flere artikler om barnevern i vår NYHETSAVIS.

Del denne siden: