Grenseløst norsk barnevern!

Grenseløst norsk barnevern!

Flaut å være nordmann i Sverige i dag.

Publisert: 18. august 2016


Et norsk barnvernkontor traff akuttvedtak, så ble plutselig Europol, svensk politi og svensk barnevern lurt til å pågripe ei mor i Sverige, sammen med sitt nyfødte barn. De to har vært holdt adskilt inntil idag, da en svensk domstol avgjorde at det norske barnevernets "barnevernsak", egentlig var noe "sprøyt". Vi gratulerer familien!

Selve politiaksjonen som fant sted om natta var dramatisk, og både mor og barn ble hentet ut av hjemmet av bevæpnet politi. Det norske barnevernet hadde nemlig opplyst til Europol, at det dreide seg om ei mor som hadde kidnappa et nyfødt barn.

Politiet så raskt at beskyldningen var uriktig, og løslot mor samme natt. Det ble ikke tatt politiforklaring en gang, det var tilstrekkelig med noen opplysninger fra hennes advokat.

I etterkant av løslatelsen, kom det frem noe som ligner falsk propaganda i flere svenske og norske medier om saken. Det ble skrevet at ei kvinne som hadde kidnappet et norsk barn, var blitt anholdt av svensk politi, og at det norske barnevernet hadde fått håndt om barnet og tatt det med seg tilbake til Norge igjen.

Det riktige er at moren valgte å flytte til Sverige før hun fødte barnet, av frykt for hva som ville skje i forhold til nettopp dette barnevernkontoret om hun fødte her. Hun fryktet nettopp at de ville gjøre som det her.

Etter fødselen, og til tross for at mor hadde flyttet før barnet ble født, traff det norske barnevernkontoret akuttvedtak og ville likevel ha barnet i norsk beredskapshjem. Til alt overmål, presterte barnevernet å få Fylkesnemnda med på det.

Videre er det riktige, at de ansatte fra det norske barnevernkontoret måtte kjøre alene den lange veien tilbake til Norge. De fikk ikke med seg noen barn tilbake igjen, slik media beskrev.

Det norske barnevernansatte valgte på turen tilbake å sende hele barnevernsaken til sine svenske kollegaer. Samtidig overtalte de dem til å sende dokumentene som sak inn sak til svensk domstol, med krav om akuttplassering av barnet i Sverige.

Som at dette ikke var nok, fikk de norske sosionomene også overtalt sine kollegaer i Sverige, til å plassere barnet umiddelbart i et svensk beredskapshjem, i påvente av at den svenske domstolen hadde tatt stilling til saken.

Det svenske akuttvedtaket er bare skrevet for hånd og viser bare til dokumentene som ble mottatt fra norsk barnevern.

Det var en omfattende mengde saksdokumenter som ble sendt over til Sverige, og det var en hastesak for norsk barnevern. Jeg vil anta at svensk barnevern midt i ferien, ikke engang las saksdokumentene de mottok (de var ikke engang oversatt). Dette indikerer ihvertfall ekspederingen til domstolen, som de svenske kollegane også skrev for hånd.


Det var resultatet fra den svenske domstolen som kom i dag. Det gav mor fullt medhold - og det ble et tilsvarende nederlag for det norske barnevern.

Den norske fylkesnemnda som godkjente vedtak på svensk jord, bør dessuten evaluere seg selv.

Det er flaut å være nordmann i Sverige i dag!


Del denne siden: