Tar de som skiller seg ut!

Tar de som skiller seg ut!

Publisert: 14. april 2015

forskjellige1
Foto: Illustrasjonsbilde
UROVEKKENDE STATISTIKK OM DE SOM ER ANNERLEDES
-FRA 2003 SKULLE ALLE VÆRE LIKE!

 

Skjevutvikling betyr utvikling mot noe som er annerledes, enn det som noen på forhånd har bestemt skal være en normal-norm. Begrepet forekommer i hele 20 prosent av alle barnevernsaker som føres for fylkesnemndene eller domstolene. 

Det er stor grunn til å merke seg akkurat det, for slik har det ikke alltid vært. Det er heller ikke slik i noe annet land vi kjenner til.

Ved en gjennomgang av i overkant av ca. 1000 norske barnevernsaker, finner en skremmende resultater. Sakene jeg har undersøkt er representative, og er de samme som nemndene har sendt inn til Lovdata i anonymisert form for offentliggjøring (ca. 100 slike saker offentliggjøres hvert år siden 2001).

Resultatet viser at i 2002 forekom begrepet eller temaet skjevutvikling hos barn i bare 5 % av sakene. Det fremstår ikke som overraskende, ettersom det må antas at svært dårlige omsorgsbetingelser også kan gi seg utslag hos barn ved deres adferd.

Året etter, i 2003, var imidlertid denne andelen plutselig firedoblet, til ca. 17%. Deretter har den økt noe, og har de siste årene ligget på i overkant av ca. 20 %.

Det grunn til å stille spørsmål ved hva skjedde i 2003 - det året da Norge plutselig begynte å ta barna som skilte seg ut fra andre. Det kan ikke være slik at i 2003, så økte plutselig mengden svært dårlige omsorgsgivere med ca. 15 %.

Det eneste som skjedde dette barnevernåret som kan forklare den drastiske endringen, er at psykolog Karin Killen da fremhevet en ny teori om tilknytning for barn her i Norge. Killens synspunkter, synes nemlig dette året å ha blitt absorbert opp av hele det norske barnevernsystemet. Se nærmere om teorien og tidspunktet for den her.

Problemet er at torien om at "alle barn skal være tilnærmet like" i adferd og væremåte, står i kontrast til hva andre lands barnevernfaglige etater mener. Dette kan være en medvirkende årsak til at andre lands myndigheter den senere tid har reagert mot norsk barnevern.

Muligens er det slik som enkelte hevder, at norsk barnevern har bedre innsikt og kunnskap enn det andre lands fagfolk har.

Problemet med et slikt resonnement, er imidlertid at det også står i 
kontrast til hva norges egne fremste barnevernpedagoger mener om temaet. Professor Stein Erik Ulvung beskrev dette godt i boka "Rakkerunger og englebarn - oppdragelse uten fasit" i fjor. Les mer om hans synspunkter her.

Videre gikk Ninni Sandvik, som har doktorgrad/phd i småbarnspedagogikk, tilsvarende ut i forskning.no nå for bare noen uker siden. Hun uttalte da til forskningsmagasinet at vi her landet må slutte å jakte på det "normale" barnet, og at vi nå er på ville veier". Les mer om det her. 


Del denne siden: