Avviste lederen for FN`s barnekomite!

Avviste lederen for FN`s barnekomite!

Publisert: 4. februar 2015

 

Horne21
Foto: Illustrasjonsbilde
PRIVATE BARNEVERNUNDERSØKELSER
-Som om politiet overlot etterforskning til Securitas?

Barneminister Solveig Horne avviste under stortingets spørretime idag, påstandene fra professor Kirsten Sandberg om at bruk av private konsulenter til å utrede barnevernsaker kan være ulovlig. Sandberg er blant annet jussprofessor og leder av FN`s barnekomite.

? En kommune har ikke lov til å delegere beslutningsmyndighet til private. Nå kan man si at undersøkelser ikke er beslutninger, men dette arbeidet legger grunnlaget for beslutningene som barnevernet tar. Og når det i tillegg blandes økonomiske interesser inn i dette, settes rettssikkerheten i fare, uttalte Sandberg til NRK i forgårs. Les hele artikkelen her.

Nettopp denne uttalelsen fra Sandberg til NRK ble tema under dagens spørretime på Stortinget. Horne ble konfrontert av flere stortingsrepresentanter, og på oppfølgningsspørsmål fra stortingsrepresentanten Grande fra AP, svarte hun at slik bruk ikke var ulovlig men tvert om ønskelig og nødvendig. Horne ville imidlertid se nærmere på problemstillingen hvor private konsulenter også tilbyr tjenester som fosterhjem, i etterkant av en eventuell plassering. 

Spørsmålet som NRK har reist og hvor Sandberg har gitt uttrykk for sitt syn, gjelder imidlertid ikke bare problemstillingen med en slik "dobbeltrolle". Det gjelder generell bruk av private aktører til å "etterforske" og tilrettelegge beslutningsgrunnlaget for en eventuell omsorgsovertakelsessak, ettersom de ikke er offentlig myndighet.
KS1
Hornes "tilsvar" til den erfarne jussprofessoren som både har vært dommer i Høyesterett og nå er leder av FN`s barnekomitè, må således anses som arrogant.

Barnevernet utfører egentlig samme oppgave i undersøkelsen mot en såkalt 4-12 sak, som det politiet utfører når de etterforsker en alvorlig straffesak. Dette er nettopp kjernen av det vi kaller offentlig myndighetsutøvelse.

Saker om omsorgsovertakelse tilsvarer dessuten de mest alvorlige straffesaker vi har, som tortur og drap. Skal tro hva justisministeren ville svart, om politiet hadde satt ut sin etterforskning av slike saker til for eksempel Securitas.

Jeg vil tippe at han ville svart, at han i det minste ville se nærmere på det!

Del denne siden: