Solgte barnevernbarn til søster!

Solgte barnevernbarn til søster!

Publisert: 8. desember 2014

 

inabil1
Foto: Illustrasjonsbilde
TEAMLEDER PLASSERTE BARNEVERNBARN HOS SIN EGEN SØSTER 
-så fikk søsteren penger!

Da den 10 år gamle jenta ble akuttplassert av barnevernet for noen uker siden, ønsket familien (og jenta) en familieplassering hos eldre søster på snart 30 år. Barnevernet godtok ikke dette, og plasserte henne istedet hos teamleders søster som p.t. var uten jobb.

Teamleders søster fikk samtidig med plasseringen penger fra barnevernet, for å være beredskapshjem. Nærmere begrepet handel med barnevernbarn kommer vi ikke i Norge.

Saken er nå klaget inn for kontrollutvalget og hele barneverntjenesten er krevd inhabil, i tillegg til at barnevernet er saksøkt som følge av det inntrufne.

Jentas eldre søster hadde egne barn og ønsket sterkt å hjelpe veslesløsteren sin, og var godt rustet til å bistå i en familieplassering. Hun ville dessuten gjort dette helt gratis. Det er grunn til å anta at inhabiliteten var en medvirkende årsak til plasseringen som barnevernet foretok utenfor hjemmet. Ihvertfall fremstår det slik sett utenfra, og fra familiens ståsted. Dette er tilstrekkelig for å konstatere inhabilitet i en slik sak.

Det er ikke første gang vi har opplevd lignende. For ca. et år siden opplevde vi akkurat det samme; men da ble plasseringen foretatt hos saksbehandler selv. I den saken ble det fastslått inhabilitet, og nytt barnevernkontor måtte overta saken.

Begge tilfellene har funnet sted i forskjellige barneverntjenester på østlandet.

Andre relevante artikler:
vun1
Del denne siden: