Djevelens advokat?

Djevelens advokat?

Publisert: 26. mai 2014

 

dd5

ETIKK OG UMORAL I BARNE-VERNTJENESTEN

-BARNEVERNLEDER STARTET ETIKKDEBATT MED Å OMTALTE ADVOKAT SOM "DJEVELENS ADVOKAT"
fb

En barnevernleder  ved et barnevernkontor i sørnorge, innkalte de ansatte til verdidiskusjon - og startet allerede innkallingen med å omtale meg som "djevelens advokat":

b12
Flere har reagert på språkbruken, herunder meg. At også ansatte ved etaten selv har reagert, fremgår av et skriftlig anonymt brev hvor jeg ble informert om forholdet idag. Brevet innleder slik:
b7

Ansatte ved barnevernkontoret som av forståelige grunner har ønsket å være anonyme, har uttalt dette om språkbruken:

b20
Språkbruken innebærer språklig sett at foreldre i barnevernsaker blir ansett som onde "djevler". Dette hører ikke hjemme i norsk offentlig etat. Flere ansatte i etaten har selv reagert, og i brevet vi mottok beskrives dette som et generelt problem fra ledelsen i etaten:

b2 (1)

Av bekymringen fremgår også en rekke andre bekymringsfulle forhold, som antakeligvis ikke er enestående for dette kontoret. Blant annet noe vi har mistenkt lenge, nemlig at etaten bevisst unnlater å hjelpe ungdommer fordi de snart blir 18 og derfor snart "går ut av systemet".  Om dette fremgår det av brevet:

b3 (1)

Senest for noen måneder hadde vi en sak, hvor vi truet med sivilt søksmål fordi en ungdom ikke fikk nødvendig hjelp før fylte 18 år.

Barnevernlederen har ikke ønsket å kommentere språkbruken, og heller ikke de andre problemene som fremgår av brevet.

Jeg har allerede kontaktet lederen for kontrollutvalget i kommunen det gjelder, og forutsetter at det straks igangsettes granskning av forholdene som beskrives som akutte og dramatiske.

Oppdatering kl. 21.50: Barnevernleder har kontaktet meg i ettermiddag, og informert om at beskrivelsen i innkallingen var uheldig og egnet til misforståelse. Vedkommende har opplyst at møtet ikke dreide seg om noen advokat eller negativ omtalte av personer. Hun opplyste videre at barnevernet nå selv ønsker å få belyst hva som har skjedd og hva som er situasjonen ved kontoret, slik dette ble beskrevet i det anonyme brevet. Vi har senere i kveld fått informasjon om at rådmannen i kommunen, allerede har igangsatt arbeid med å engasjere et eksternt granskningsbyrå.


Relaterte artikler:


andre-land
avskjæring
avskjær-3
avskjær-4

avskjær-6
avskjær-7
avskjær-8
Ulvund-art

 
_____________________________________________________________________________ 
P2-Olav44Olav Sylte, Advokat MNA
Sylte arbeider spesielt med familie-, arv og eiendomsrett. Han har tidligere  arbeidet bl.a. i politiet, domstolen og forvaltningen.  

Tel:004740400411 - mailto:olav@advokatsylte.noDel denne siden: