NAV dømt til å lese poststemplingsdato!

NAV dømt til å lese poststemplingsdato!

Publisert: 12. mai 2014

 

nav-11
Bilde fra NAVs nettside

BLE IKKE TRODD AV NAV, TIL TROSS FOR AT POSTSTEMPEL VISTE AT MELDEKORT VAR POSTLAGT  RETTIDIG 

NAV: "Uforholdsmessig tyngende" at vi må lese poststempel!

Av advokatfullmektig Sajid Iqbal-  12.05.14  10.10 - sajid@advokatsylte.no

NAV påstod at poststemplingsdato for meldekort var uten betydning for om fristen for innsending av meldekort var overholdt. I følge NAV skulle det avjørende være når NAV registrerte konvolutten mottatt. Trygderetten var enig med NAV i dette, men nå har Gulating lagmannsrett gitt en bruker medhold.

Det fremgår i lagmannsrettens dom at NAV anførte at:


nav-2

Lagmannsretten var altså ikke enig med NAV i at det var noe uforholdsmessig å lese poststempel. 

For det første viste lagmannsretten til at det var en kjensgjerning at det i forbindelse med omleggingen av NAVs registreringssystem fra Oslo til Mo i Rana, hadde oppstått flere forsinkelser ved registreringen av mottatte meldekort. Det ble vist til at flere slike saker hadde versert for Trygderetten den senere tid. Således ble det vist til at:

nav-3
Dernest mente lagmannsretten at brukeren i dette tilfellet dessuten hadde en historikk, som viste at han var pålitelig og opplyste riktig om eventuelle forsinkelser. Således uttalte lagmannsretten om dette at:

nav-4
Vedtaket til NAV hvor brukeren hadde blitt nektet ytelser på grunn av angivelige forsinkelser ble derfor av lagmannsretten opphevet som ugyldig, og NAV ble dømt til å betale sakens omkostninger.

Brukeren som vant saken er svært fornøyd med resultatet, og håper at NAV heretter legger om praksis og lytter til brukerne før de påstår at de lyver og uberettiget fratar dem rettigheter de har etter loven.

Brukeren ble i lagmannsrettssaken representert ved Advokatfirmaet Sylte.

____________________________________________________________________________

P2-Sajid43Sajid Iqbal, Advokatffullmektig MNA
Iqbal arbeider spesielt med saker som gjelder familie- og trygderett samt bistand til fornærmet i straffesak (bistandsadvokat). Han snakker også urdu og punjabi.

Tel:004740411300 - mailto:sajid@advokatsylte.no
Del denne siden: