Barnetrygden forsvinner i 2014

Barnetrygden forsvinner i 2014

Publisert: 5. april 2014

 
aabb2

Illustrasjonsbilde

BARNETRYGDEN FORSVINNER

-for EFTA krever likebehandling mellom norske og utenlandsboende barn.

Nå foreligger EFTA`s dom som vi har ventet på noen år, og den forbyr forskjellsbehandling mellom nordmenn fra utlendinger. Det var ingen overraskelse, for Norge ble varslet av ESA om dette for flere år siden. Det var Norge selv som ønsket EFTA`s dom.

EFTA sier det samme som ESA, nemlig at Norge må respektere EØS-avtalen, og de forpliktelser som ligger i denne - og ikke bare dra ut det som er fordelaktig for landet. Det er en forpliktelse å ikke usaklig forskjellsbehandle de som arbeider i de enkelte av medlemslandene, og det gjelder også for utbetaling av barnetrygd. Det spiller ingen rolle hvor barnet av den som arbeider måtte bo - det avgjørende er hvor den ene av forelderne arbeider.

EFTA krever altså at utlendinger som jobber i Norge og som har barn boende i sitt hjemland hos den annen forelder, skal få like mye rett til barnetrygd som det foreldre til norskboende barn får i dag.

Konsekvensene vil økonomisk sett være store for Norge, og vi har snakket med kollegaer i andre europeiske land som har fulgt med på prosessen som har versert siden 2012. De tror at mange flere nå vil dra til Norge, og forsøke å få jobb her. De vil da kunne få denne tilleggsrettigheten, som i flere av disse andre landene utgjør en vesentlig del av en månedslønn ut fra standarden der.

Allerede i dag vil det for Norge som følge av dommen påløpe en tilleggskostnad stor ca. kr. 50 mill i barnetrygd til utenlandskboende barn, og før året er omme kan vel dette bli doblet om det kommer flere arbeidere hit. Så vil nok både de som kommer og allerede er her, se at det også er andre gode nav-ytelser, som kan komme familiene deres hjemme til gode.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Horne uttalte til VG idag, at de nå kanskje vil legge om ordningen. De arbeider nok på spreng med denne saken i departementet allerede, vil vi tro.

Vi tror at det nå er helt utenkelig at ordningen med barnetrygd vil overleve dette året. Den vil forsvinne i løpet av svært kort tid, for det vil neppe være mulig å lage en ordning som bare begrenses til barn av nordmenn uten å få ESA på nakken igjen . Den eneste reelle muligheten for dette, er nok at det blir en behovsprøvd ordning tilsvarende det sosialstønaden er i dag - og det fremstår jo som lite sannsynlig.

Vi spår at departementet vil ende opp med å foreslå løsninger på motsatt side, dvs at det gjøres større skattefradrag for småbarnsforeldre.

Se mer om bakgrunnen for saken 
HER.

Andre artikler:
mobbe-5
nav-50


 


nav-51

 
nav-52

 
Bli venn med oss på Facebook og få løpende artikler vi publiserer på tidslinjen din! 
fb


______________________________________________________________________________
P2-Olav44Olav Sylte, Advokat MNA
Sylte arbeider spesielt med familie-, arv og eiendomsrett. Han har tidligere  arbeidet bl.a. i politiet, domstolen og forvaltningen.  

Tel:004740400411 - mailto:olav@advokatsylte.no

  

 

 

Del denne siden: