Barneministeren vil ha flere barn på barnehjem

Barneministeren vil ha flere barn på barnehjem

Publisert: 16. februar 2014

 

Barnehjem
Illustrasjonsbilde

BARNEVERNMINISTEREN VIL AT FLERE BARN SKAL VOKSE OPP PÅ BARNEHJEM

Barne- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) vil "legge om kursen" - og plassere flere barn i barnehjem.

Barnevernministeren vil at enda flere barn skal vokse opp på barnehjem.

- Vi ser at barnevernet sliter med å rekruttere nok fosterhjem, og at mange barn flyttes fra fosterhjem til fosterhjem. Derfor mener jeg det er på tide å ta en pust i bakken og se på barnets beste. For flere enn i dag kan løsningen være institusjon, sier hun til Bergens Tidende.

Før valget og også etter at Frp tiltrådte regjeringskontorene, ble det gitt uttrykk for at barnevernet måtte undersøkes grundig og endringer foretas. For få dager siden gav barnevernministeren endatil uttrykk for å skulle undersøke fylkesnemndene og lytte til de ulike barnevernsforeningene som har protestert kraftig mot dagens ordninger. Mange av disse foreningenes medlemmer har nok stemt på Frp, nettopp fordi de har tenkt at Frp vil endre kursen. Men da til at flere barn i stedet for å bo i fosterhjem, skal få bo hjemme hos sine foreldre - ved at det skulle satses mer på hjelpetiltak.

Stortingsrepresentant i opposisjon og lege Jon Alvheim (Frp,) uttalte i 2001 følgende regler som han anbefalte alle foreldre å følge om barnevernet tok kontakt:

1) Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg

2) Ta straks kontakt med advokat

3)
 Skaff deg en psykolog selv om du er frist - du kan få behov for det

4) Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv

5) Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral

6) Forlang skriftlighet for alle beslutninger som du utsettes for

7) Klag på alt

8) Ta ikke imot plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake

9) Husk at barnevernet mener omsorgsovertakelse eller overvåkning når de prater om hjelpetiltak.

10) Bruk venner eller slektninger om du trenger hjelp - eller klar deg uten

Uttalelsen fra Frp-ministeren slik den er gjengitt i Bergens Tidende, står i grell kontrast til Alvheims 10 bud.

Det gjenstår å se om ministeren er blitt misforstått av vestlandsavisa, eller om hun nå går for fort frem i forhold til det partiet tidligere har flagget av barnevernssysnspunkter.

Del denne siden: