Slapp fengsel for å ha mishandlet sitt fosterbarn i et halvt år

Slapp fengsel for å ha mishandlet sitt fosterbarn i et halvt år

Publisert: 2. februar 2014

 vold-barn1

Foto: Illustrasjonsbilde

90 TIMER SAMFUNNSTRAFF FOR Å HA MISHANDLET SITT FOSTERBARN I ET HALVT ÅR 

En tingrett i sørnorge gav fostermor 90 timer samfunnstraff for å ha slått, ristet og riset sitt fosterbarn gjentatte ganger i et halvt år. 
En tingrett i Sørnorge har denne uka i følge Aftenposten avsagt en dom hvor en fostermor ble gitt 90 timer samfunnsstraff for å ha mishandlet sin fosterdatter i et halvt år. Det dreide seg blant annet om gjentatte slag med flat hånd mot ansiktet, rising og risting over en periode på hele 6 måneder. 

Tidligere Riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn sa for et par år til TV2-nyhetene at "grov og uprovosert vold uansett ikke hører under samfunnsstraffens hovedanvendelsesområde". I etterkant av dette har også loven blitt skjerpet for voldsforbrytelser i nære relasjoner.
 

Mange mener at gjentatte slag mot ansiktet til barn er grov vold. Det samme antas å gjelde om barnet er fosterbarn av voldsutøver.

Det vites ikke om noe tilfelle fra de siste årene der noen foreldre er blitt dømt til samfunnstraff i 90 timer for å ha utøvd gjentatt vold mot egne barn, i slik grad og av slik varighet som denne er beskrevet. 

Det er en utfordring for barnevernsystemet at det i det hele tatt har vært mulig at et fosterbarn i 6 måneder kan ha blitt utsatt for vold av personer som barneverntjenesten har plukket ut som svært egnet til oppgaven.

Det er videre en utfordring at det har vært mulig at tilsynet som loven pålegger skal være for fosterbarn, ikke har avdekket dette tidligere. Fosterhjemsforskriften som gjaldt da forholdene fant sted, krevde tilsyn minst 4 ganger i året. Tilsynsordningen ble endret i går, og overført fra barneverntjenesten til rådmannen. Se egen artikkel om dette. 

Til slutt er det en åpenbar utfordring - og da for selve rettssystemetFru_Justitia - at fosterforeldre som utøver omsorgsoppgaven på denne måten kan få 90 timer samfunnsstraff.

Det er grunn til å anta at foreldre som slår egne barn, vil vise til denne dommen og kreve minst like lav straff.

Det skal jo være likhet for loven - også mellom barn og fosterbarn.

Del denne siden: