mna_sort_web

Vi har spisskompetanse på våre arbeidsområder!
_____________________________________________________________________
 Bergen-1 Bergen-2
-du treffer oss i Strandgaten 209 (Tollkammeret)

tel:004755325040

Epost
Mailto:post@advokatsylte.no


Postadresse (felles postmottak for alle kontorene):
Pb. 1013 Lundsiden
4687 Kristiansand

 Faks (felles faksmottak for alle kontorene):

+47 38 12 50 49

Bank Nordea:
Drift:     6335.05.18314

Klient:  6335.05.14513

Revisor:
Bdo

Advokatfirmaet Sylte AS
Org nr 989 258 699MVA