Fullmakt til privat skifte av dødsbo

Publisert 2013-03-22 00:00
Skjema (1)

Fullmaktskjema til bruk under privat skifte.


Arvinger som under privat skifte ønsker å gi noen fullmakt til å forestå skiftet, skal benytte skjemaet som du finner 
HER. 

Du finner en oversikt over regelverket ved privat skifte og arvefordeling her.Skjemaet skal fylles ut og signeres av de som gir fullmakt, og sendes til tingretten sammen med skjema for overtakelse av dødsbo til privat skifte om det ikke allerede er gjort.

Skjema eller melding om å overta bo til privat skifte, finner du 
HER. Husk at den som skal være fullmektig, må være over 18 år. Ved bruk av fullmakten gir du fullmektigen fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret.

Du finner en oversikt over regelverket ved privat skifte og arvefordeling her.                                                                  ***

Bilde av arvHos oss får du advokat som er spesialist på arverett. Vi tilbyr bistand over hele landet.

Send oss et kontaktskjema eller ring oss på tlf 22 20 50 40, dersom du ønsker å komme i kontakt med advokat. Vi har mer enn 12 års erfaring med arvesaker og booppgjør.
Bilde av MNA-farger