Sminke som tegn på omsorgssvikt!

Sminke som tegn på omsorgssvikt!

Visste du at overdrevet sminke står på barnevernets liste over risikofaktorer for omsorgssvikt?

Publisert: 27. oktober 2016


Et barnevernkontor helt nord i Norge, skriver i dag på kommunens nettside, at «overdrevent sminket» kan være tegn på «mulig omsorgssviktende foresatte». Samtidig instrueres de ansatte i lokale barnehager og skoler, om å følge nøye med og sende bekymringsmelding dersom det gjøres flere funn.

I tillegg lister barnevernet opp en rekke andre tegn som skal være såkalte «risikofaktorer», både hos barn og foreldre. Du finner hele listen her.

Listen er flerdelt, og har blant annet en egen overskrift som heter "MULIG OMSORGSSVIKTENDE FORESATTE" og her står 15 underpunkter, blant annet:


Barnevernkontoret skal ha honnør for å gi en "offentlig og usminket" beskrivelse, av hva kontoret mener er relevant, når fagfolkene ved kontoret ser etter omsorgssvikt hos barn.

Det er ukjent hva barnevernet bygger listen på, og hva som gjør at for eksempel alternativet «overdrevent sminket», i seg selv skal anses som en «risikofaktor».

Det er også ukjent hva som ligger i begrepet «overdrevent» i denne sammenheng.

Jeg vil anta at barnevernkontoret kan mene at "overdrevent sminket", kan være tegn på redusert mentaliseringsevne, fordi en da "ikke kan se seg selv tilstrekkelig godt utenfra". Hensiktsmessig hjelpetiltak kan i så fall kanskje være et kommunalt organisert hurtigkurs i "riktig" sminketeknikk, tillater jeg meg å anta.

Listen er illustrerende for mange barnevernkontors fungering i dag. Barnevernledere kan se for seg at alle mennesker er som en selv, også med hensyn til for eksempel bruk av sminke.

Det er imidlertid flere barnevernkontor som har valgt å gjøre det samme. Et annet eksempel fra helt i Sør, hvor den delen som går på tegn hos foreldre ser slik ut:

Du finner denne listen her.Listene som benyttes fra nord til sør om risikofaktorer er identiske i ordlyd.
Alternativet til at årsaken ligger hos den enkelte barnevernleder, kan derfor være at det er en annen "kvinne" høyere oppe systemet, som har tiltatt seg den allmektige oppgaven å styre alle landets småbarnmødres sminkebruk.

Del denne siden: