Sakkyndige advarer mot delt omsorg!

Sakkyndige advarer mot delt omsorg!

Publisert: 9. oktober 2014

 

delt
Foto: Illustrasjonsbilde
SAKKYNDIGES FORENING ADVARER MOT DELT OMSORG FOR SMÅ BARN
-og mer kontakt med "far" når de blir eldre!

Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) advarer nå i en ny brosjyre mot delt omsorg for barn under 3 år. 

Brosjyren skal brukes av alle familievernkontorene i landet, og antas også å bli grunnlaget for de sakkyndiges arbeid i barnefordelingssaker.

Anbefalingene er generelle, og passer ikke nødvendigvis for tilfeller hvor barnefordeling skal avtales eller fastsettes. Det må da foretas en konkret vurdering ut fra hva som er barnets beste.

-Mødre må også akseptere at mange barn synes det er morsommere å være med far når de blir eldre, sier 
psykologspesialist Katrin Koch til dagensmedisin.no. Samtidig uttales det at foreningen ikke vil ta stilling til hvem av foreldrene det generelt er best at barna bor hos frem til de blir 3 år.

Koch sier videre at foreningen har valgt å gå ut med anbefalingene fordi det gis mange ulike råd på området, og det er mye synsing.

-Vi opplever ofte at familiekontor gir råd som ikke nødvendigvis tar utgangspunkt i barnas behov. Jeg har møtt mødre som er rystet over at familiekontoret har anbefalt delt omsorg så snart ammingen er avsluttet, sier hun til det medisinske tidsskriftet.

Ordningen med delt bosted har blitt tredoblet de siste 10 årene. Les mer om det her.

Del denne siden: