Norsk barnevern sett fra andre land - NRK Brennpunkt

Norsk barnevern sett fra andre land - NRK Brennpunkt

Publisert: 9. april 2014

 

brennpunkt-1
Skjermdump NRK Brennpunkt

BARNEVERN I TILLITSKRISE  

-bruker diplomater når barna blir tatt.

NRK Brennpunkt viste i går kveld dokumentaren "Barnediplomatiet", hvor en del saker som har dreid seg om barn med annen etnisk opprinnelse enn norsk har blitt overtatt av norsk barnevern. Fellesnevneren for sakene var at myndighetene i deres opprinnelsesland, har vært tydelig uenige med norske barnevernmyndigheter og brukt diplomatiske virkemidler for å gjøre om beslutningene som er blitt tatt. Det er svært sjelden at så skjer direkte mot norsk byråkrati, og det har naturlig nok sjelden ført frem.  

Vi har de siste årene skrevet en rekke artikler om denne problemstillingen, fordi vi ser at noe er alvorlig galt. NRK Brennpunkt beskrev dette veldig bra, for selve tillitsproblemet er svært sentralt. Dette med tillitsproblemet, beskrev vi i en egen artikkel som vi publiserte for noen måneder siden, og vi sammenlignet da med hvordan norsk politi har unngått tilsvarende problem.

Tillitsproblemet gjelder tilsvarende hvor etnisk norske er involvert, men da kommer ikke andre lands myndigheter inn, og vi ser ikke problemet så godt. Da er det bare foreldrene selv som roper ulv, og da tror nok de fleste at det ikke er sant.

Vi som arbeider med slike saker ser dette daglig, og det er til skade for barna som barnevernet skulle gitt nødvendig hjelp. Det vet nok barnevernet selv. Det er skadelig, fordi barnevernet forhindrer seg selv fra å komme i posisjon, til å gjøre den jobben de skulle ha gjort. Slik store deler av etaten fremstår i dag, så blir den av de fleste foreldre som blir utsatt for undersøkelse - ansett slik Brennpunkt beskrev.

Senest i går var vi i kontakt med foreldre, som da flyttet fra landet fordi de er redd for etaten som har igangsatt undersøkelsessak. Barna vil ikke få det bedre i landet de nå har flyttet til, og dette er langt fra bra barnevernpolitikk. Det er vår og andre som arbeider med slike saker sin plikt til å si ifra. 

Vi tror grunnen til at det er blitt slik det er i dag, skyldes flere forhold. En av grunnene, er at norsk "barnevernpolitikk" de siste 10 årene i realiteten synes å ha blitt styrt av et par psykologer og teoretikere som ikke har hatt tilstrekkelig breddekunnskap, om hvordan samfunn kan utvikle seg over tid. Disse har fremstått som trangsynte byråkrater som har slått ned på ethvert avvik fra normalen, og de har hatt en overdreven stor tro på at det offentlige kan overta alt - samt at det ikke er særlig problematisk for barn å bytte foreldre en gang i blant. Her har det ikke vært mye diskusjon hvor motforestillinger har fått komme frem.

Videre har samtidig med dette alt for mange andre som skulle tenkt selv, bare stått og gapt og applaudert disse selverklærte rådgiverne fordi de jo har skrevet bok. De skulle heller ha tenkt selv, og brukt sunn fornuft. Resultatet ser vi jo tydelig i dag. Det taler for seg selv.

Det samme fenomenet så vi etter 2. verdenskrig, da Nurnbergprosessen ble avholdt. Det var da ikke få som fikk straff, selv om de bare gjorde det de ble fortalt. De fikk straff, fordi deres handlinger brøt med fundamentale menneskerettigheter, og da hjalp det ikke å legge skyld på andre enn seg selv. Nurnbergprosessen er spesiell fordi det dreide seg om drap, og jeg mener at det  åpenbart ikke grunnlag for tilsvarende straffeforfølgelse av norsk barnevern - bare så det er sagt. Det er likevel en relevant sammenligning, for det å overta omsorgen for andres barn er det nærmeste du kan komme drap - ihvertfall slik de fleste biologiske foreldre selv ser det.

Mye har skjedd den senere tid, ikke minst at media igjen har inntatt sin rolle som kritisk observatør av viktige samfunnsproblem vi har.

Det er videre nå etter regjeringsskiftet i høst, blitt den nye barnevernministerens utfordring å løse tillitsproblemet som nevnt. Så vidt vi kan se, er hun på god vei til å ta de nødvendige og riktige tak, men det vil ta tid å rette opp forholdene igjen.

Vi har grunn til å tro at tilliten til barnevernet vil bedre seg. Dårligere enn det er i dag, kan det ihvertfall ikke bli.

Relaterte artikler:

avskjæring
avskjæring-2
avskjær-3
avskjær-4

avskjær-6
avskjær-7
avskjær-8
Ulvund-art

_______________________________________________________________________________
P2-Olav44Olav Sylte, Advokat MNA
Sylte arbeider spesielt med familie-, arv og eiendomsrett. Han har tidligere  arbeidet bl.a. i politiet, domstolen og forvaltningen.  

Tel:004740400411 - mailto:olav@advokatsylte.noDel denne siden: