-vi tar slaget for deg!


Nyhetsavis
Nyheter

Losjeleder dømt til å betale skatt!

Påstod selv at han var sveitser. Retten vektla at han hadde lederverv i norsk losje. Les mer »

24. mai 2017 / Tina Ueland

Advokat fikk bot for dobbeltberammelse!

Møtte ikke til rettsmøte. Høyesterett har nå forkastet anke fra advokaten. Les mer »

24. mai 2017 / Tina Ueland

Høyesterett: Uproblematisk at advokat nylig var kollega med dommer!

Ny høyesterettsavgjørelse om inhabilitet for dommere. Advokat hadde nylig vært kollega med dommerne på saken! Les mer »

23. mai 2017 / Christopher Hestnes Andresen

Dom: Voksne tenåringer ikke "særlige grunner"!

Lagmannsretten anså ikke barn på 18 og 20 år som "særlige grunner" for å overta bolig, jf. ekteskapsloven § 67. Les mer »

23. mai 2017 / Christopher Hestnes Andresen

Lagmannsretten opphevet dom mot jurist!

Mente at det ikke var tilstrekkelig presisert hva juristen hadde gjort galt. Lagmannsretten kunne derfor ikke vurdere om politiet og tingretten selv hadde anvendt loven korrekt. Les mer »

20. mai 2017 / Olav Sylte

870 kroner timen som selvprosederende !

Lagmannsretten godtok timebetaling på 870,- kroner for selvprosederende, totalt 5 timer. Les mer »

19. mai 2017 / Helge Dolsvåg

Arbeidsgiver kan ikke studere HMS selv!

Sivilombudsmannen har avgjort at arbeidsgivere ikke kan ta lovpålagt hms-opplæring etter arbeidsmiljøloven § 3-5 som selvstudie. Les mer »

16. mai 2017 / Olav Sylte

Ny medarbeider!

Advokat Helge Dolsvåg har begynt som advokat hos oss. Han skal jobbe med trygdesaker. Les mer »

11. mai 2017 / Tina Ueland

Horne visste jo dette!

Barnevernministeren lar det fremstå som at hun ikke visste at Fyrlykta var en kommersiell aktør som skulle tjene penger. Vi kan dokumentere det motsatte. Les mer »

11. mai 2017 / Olav Sylte

Skattefradrag etter skjæringstidspunkt!

Skattyter fikk medhold i at skattekontoret ikke skal bry seg om hvem som betaler renter til banken etter skjæringstidspunktet. Les mer »

11. mai 2017 / Olav Sylte

Kan nekte å betale tilbake til NAV!

Nav kan ikke alltid kreve feilutbetalinger tilbakebetalt. De opplyser heller ikke alltid om mulighetene du har. Les mer »

11. mai 2017 / Helge Dolsvåg

Påstod kollegialt fellesskap!

Fagkyndig meddommer i tingretten gjorde samtidig tjeneste som medlem av nemnda som hadde truffet avgjørelsen som skulle overprøves. Les mer »

11. mai 2017 / Olav Sylte

Ikke gå løs på naboens trær!

Selvtekt kan ødelegge bevis. Du risikerer å tape sak om du tar deg til rette på naboens trær og busk før du har fått avtale eller dom. Les mer »

11. mai 2017 / Zartash Bashir

Rettssak om påhengsmotor!

Retten la til grunn at en 16 år gammel påhengsmotor uansett var moden for utskifting. Kjøper ble dømt til å betale saksomkostninger. Les mer »

11. mai 2017 / Christopher Hestnes Andresen

Dom om rettssikkerhet i barnevernssaker!

Ny høyesterettsavgjørelse om sakkyndige psykologer. Barnevernet ville skjule bevis for kartleggingen av sakkyndiges habilitet. Les mer »

11. mai 2017 / Olav Sylte

Politiaksjon etter manglende oppmøte på helsestasjon!

Barnevernaksjon med politi dagen før foreldre skal i rettssak mot barnevernet. Opplevdes som "uroaksjon" av foreldre og vitner. Les mer »

11. mai 2017 / Olav Sylte


Se alle artikler »