-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Sakkyndige - dommere uten kappe og ansvar

Lotto i norske rettssaler: Ny studie viser at sakkyndige i saker om fysisk omsorgssvikt like gjerne kan anbefale omsorgsovertakelse som motsatt. Les mer »

  14. juli 2017 21.26 / Olav Sylte

Bolig til tvangssalgspris på skifteoppgjør

Ny lagmannsrettsdom gir mulighet for å overta bolig til lav tvangssalgspris på skifteoppgjøret mellom ektefeller. Ekteskapsloven gir muligheten til forkjøpsrett på tvangssalg. Les mer »

  9. juli 2017 20.12 / Olav Sylte

Offentlig ansatte plikter å beklage feil

Offentlig ansatte plikter å beklage feil de gjør. Det fikk en sykehusdirektør nylig erfare. Les mer »

5. juli 2017 20.42 / Olav Sylte

Norge har fått A-status i menneskerett igjen

I 2012 ble Norge degradert til B-land i menneskerettigheter. Nå er A-statusen tilbake igjen etter styrevedtak i GANHRI. Les mer »

4. juli 2017 22.11 / Olav Sylte

Ingen barnevern-gransking likevel

Barnevernministerens bestilling av "gransking" av et utvalg barnevernsaker hos Helsetilsynet, er ikke noen gransking likevel. Den kan sammenlignes med at politiet tiltaler mistenkte, bare etter å ha hørt den fornærmede part. Les mer »

  3. juli 2017 13.33 / Olav Sylte

Myndighetene må gi "EMK-reglene" på norsk

Myndighetene bør pålegge noen å gi nordmenn løpende oversettelser av alle EMK-avgjørelser. Les mer »

  2. juli 2017 17.28 / Olav Sylte

FN-oppfordring om menneskerettighets-utdanning

Human Rights Council​ vedtok nylig i sin 35. sesjon en oppfordring til medlemslandene om å sikre l aktørene i rettsvesenet tilfredsstillende utdanning i menneskerettigheter. Les mer »

  1. juli 2017 21.31 / Olav Sylte

I morgen trer ny byggforskrift i kraft

I morgen trer den nye byggforskriften TEK 17 i kraft. Samtidig oppheves TEK 10. Les mer »

30. juni 2017 22.1 / Zartash Bashir

Endringer i barnevernloven

Stortinget har nå vedtatt en del endringer i barnevernloven, bl.a. om gravide rusmisbrukere og rollefordeling mellom kommune og stat. Representantforslaget om at private ikke skal kunne ta ut profitt ved levering av barneverntjenester, b Les mer »

29. juni 2017 19.50 / Olav Sylte

Advokatene må ta slosshanskene på

Alle kan kreve dom på brudd på EMK i barnevernsak som går for nemnd eller rett. Det er dessuten fri rettshjelp. Vi anbefaler alle å benytte muligheten og ta "slosshanskene" på. På denne måten kan vi få et bedre barnevern. Les mer »

  25. juni 2017 17.46 / Olav Sylte

EMD-dom mot "oppvekstplassering"

Ny dom om tilbakeføring fra EMD i går. Den vil kunne skape frykt hos innbitte tilhengere av "oppvekstplassering" og adopsjon. Les mer »

  23. juni 2017 21.4 / Olav Sylte

Ulovlig bystyrevedtak

Oslo bystyre bomma på jussen i forgårs, og traff ulovlig vannscootervedtak. Nå må alt gjøres om igjen, men jeg velger å tro at de innser at kampen allerede er "tapt". Les mer »

  23. juni 2017 13.26 / Olav Sylte

Mislykket fosterhjemsplassering

Han forstod fortsatt ikke etter 6 år hvorfor han måtte bo i fosterhjem. Det mente Fylkesnemnda og barnevernet ikke var bra, og tilbakeførte han derfor til sitt hjem. Ny avgjørelse viser at myndighetene har tatt for lett på det biologiske Les mer »

  23. juni 2017 11.33 / Saba Hussain

Lagmannsrett med godt båtvett

Båteieren brukte båten i flere måneder etter grunnstøtingen, men båten gikk heldigvis ikke ned. Han tapte derimot reklamasjonsretten og ble dømt til å betale saksomkostninger med store beløp. Les mer »

  22. juni 2017 20.4 / Olav Sylte

Fagfolkene bomma og advokaten hadde rett

Fagfolk må ikke bomme på diagnosen "tilknytningsforstyrrelse". Barn kan bli tatt urettmessig bort fra sitt hjem. Hvordan skal jeg vise her. Les mer »

  20. juni 2017 18.39 / Olav Sylte

Barnetrygda må bort for "alle mann"

EØS-regelverket forhindret at Norge forskjellsbehandler utlendinger som jobber i Norge- også med hensyn til barnetrygd. Les mer »

  16. juni 2017 19.14 / Olav Sylte

Fikk barn tilbakeført gjennom samtaleprosess

Først akuttplassert i beredskapshjem så sak om omsorgsovertakelse. Forsøksordning førte imidlertid barnet hjem igjen! Les mer »

16. juni 2017 14.53 / Katja Hakvaag

Overtakelsesprotokoll er avtaledokument

Risikerer å tape rettigheter ved signeringen, om du ikke tar reservasjon for krav du kjenner til at du har mot avtalemotparten. Les mer »

  16. juni 2017 10.4 / Zartash Bashir

Nå er det valg på gang!

Plutselig skal politikerne granske alt, og særlig barnevern. De bør granske seg selv en gang, særlig når det ikke er valg på gang. Les mer »

  15. juni 2017 22.27 / Olav Sylte

EMK gir forbud mot gjenbruk av sakkyndige

Oppsiktsvekkende at tvisteloven tillater "resirkulering" av sakkyndige. Regelen antas å være i strid med EMK artikkel 6. Menneskerettighets-loven § 3 bestemmer at sistnevnte har forrang! Les mer »

  15. juni 2017 20.13 / Olav Sylte

Mulitiadvokaten som bare forsvant

Lignende engergisk og resultatorientert multitalent av en advokat, dommer og mye mer, vil aldri dukke opp igjen. Han fortjener å ende opp som noe mer enn et forfallent gateskilt på en husvegg utenfor Vadsø. Les mer »

  13. juni 2017 12.35 / Olav Sylte

Straffesak mot forsikringsadvokat

Advokaten for forsikringsselskapet la ikke frem bevis som ble hevdet var fordelaktige for motpart. Er nå tiltalt med krav om rettergangsstraff. Edisjonsplikt. Les mer »

13. juni 2017 9.31 / Christopher Hestnes Andresen


Se alle artikler »