-vi tar slaget for deg!


Nettavis
Nyheter

Vil likevel ikke overprøve norsk barnevern

EMD fastslår i en avgjørelse mot Norge i dag, at det er store begrensninger i hva EMD kan overprøve i barnevernsaker. Dette kan få betydning for flere av de andre norske barnevernsakene som nå ligger til behandling ved EMD. Les mer »

  7. september 2017 12.11 / Olav Sylte

Barnehagefravær ble til barnevernsak

Barnevernet og nemdsleder villa ha 3-åringen i fosterhjem som følge av stort fravær i barnehagen. Slik gikk det imidlertid ikke, flertallet "dissenterte". Les mer »

6. september 2017 13.14 / Olav Sylte

Opphevet CE-kravet til vannscootere

I mai opphevet regjeringen kravet om CE-godkjenning for bruk av vannscootere. Lovdata gir feil informasjon, og KS og politiet misforstår. Her kan du lese hva som gjelder. Les mer »

  27. august 2017 14.23 / Olav Sylte

Vannscooterkjøring ble barnevernsak

En ungdoms vannscooterkjøring i en ny forbudssone i Tønsberg i sommer, endte med at politiet sendte melding til barnevernet. Uskjønnsomt og på grensen av maktmisbruk vil jeg tro. Les mer »

  19. august 2017 12.53 / Olav Sylte

FRP og SV er like på barnevern

En gjennomgang av norsk barnevern og statistikk for siste 8 år, viser at det ikke har noen betydning om norsk barnvern ledes av en FRP- eller SV-statsråd. Les mer »

  16. august 2017 19.53 / Olav Sylte

Må være lov å være sint på nett

Sinte folk krenker på internett stadig vekk. Snu det andre kinnet til, og tenk at dette ikke er noe problem. Diskusjonen om ulovlig netthets, er som å diskutere innføring av promillegrense på internett. Les mer »

  15. august 2017 18.17 / Olav Sylte

Sable ned de svakeste?

Et utvalg skal nå utrede muligheten for at fru Justitias sverd kan benyttes til noe mer enn å skjære gjennom argumenter og treffe avgjørelser. Regjeringen vil nå ha utredet muligheten til å skjære ned på rettsbehandlingen og derved den f Les mer »

  14. august 2017 17.59 / Olav Sylte

Ropte, men ble ikke hørt!

Ny avgjørelse om barns rett til å bli hørt. Tingretten fikk seg forelagt skriv fra en av partene om hva barna angivelig ønsket, men hørte dem ikke selv. Lagmannsretten anså dette som en saksbehandlingsfeil, og opphevet tingrettens avgjør Les mer »

  13. august 2017 11.54 / Olav Sylte

Anmeldelse i Havnesjefen-saken

NOAH har opplyst at de har anmeldt Os kommune for brudd på dyrevelferdsloven. Det er avlivningsmetoden i Havnesjefen-saken som skal ligge til grunn. Det kan bli flere anmeldelser i tiden fremover. Les mer »

8. august 2017 19.42 / Olav Sylte

ADHD - eller PTSD og justismord?

Er du usikker på om barnet har PTSD eller bare er rakkerunge med ADHD eller autismespekterforstyrrelse? Vær obs på at konsekvensene av feil valg kan medføre justismord. Les mer »

  8. august 2017 16.28 / Olav Sylte

Ny økning av omsorgs-overtakelser

SSB har fremlagt statistikken for norsk barnevern for siste år. Den viser at antallet barn plassert utenfor familien har økt. Det motsatte av det barneverministeren sier hun ønsker - igjen! Les mer »

  7. august 2017 21.10 / Olav Sylte

BSK skal ikke godkjenne alt

Private parter har rett til å engasjere private sakkyndige til begrensede oppdrag. De kan også fremlegge slike rapporter for nemnd og rett uten at de har vært forelagt for BSK for godkjenning. Svært mange misforstår. Les mer »

  7. august 2017 19.12 / Olav Sylte

Flaut av Bergens Tidende

Bergens Tidende (BT) støtter kommunen i Havnesjef-saka på feil faktisk grunnlag og skriver i lederen at andre bør skamme seg. Dette er det motsatte av bra, særlig for en statsfinansiert mediekanal. Les mer »

  4. august 2017 8.23 / Olav Sylte

Tragisk utfall for Havnesjefen og hans familie

Kommunen avlivet Havnesjefen i dag, samtidig med at de ble orientert om at vedtak var ugyldig og søknad om omplassering var sendt til Miljødirektoratet. Her er brev til ordføreren på vegne av en gruppe nordmenn, som anser dette som et ov Les mer »

3. august 2017 13.24

Ugyldig "Havnesjef"-vedtak

Det er begått urett og saksbehandlingsfeil i saken mot Havnesjefen i Os. Det er ikke drøftet og vurdert alternativer til avliving og det er heller ikke søkt Miljøverndirektoratet om omplassering. Les mer »

2. august 2017 11.46 / Olav Sylte

Samlivsbrudd - tid for gransking av pengebruk!

Visste du at kan kreve innsyn i din eks sitt regnskap og pengebruk gjennom hele samlivet? Les mer »

30. juli 2017 14.43 / Olav Sylte

Effektiv bistand mot selvtekt i barnefordelingssak

Den ene forelder tok med seg barnet på krisesenter og påstod at barnet måtte skjermes mot den annen. I løpet av en uke ble barnet hentet hjem igjen med tvang av offentlig myndighet. Dette nærmer seg rekordfart og vi takker det offentlige Les mer »

29. juli 2017 18.51 / Olav Sylte

Sakkyndig "overkjørte" barnet i adopsjonssak

Sakkyndig psykolog spurte ikke 10-åring om dets syn på å bli adoptert tidligere i år, og anbefalte retten adopsjon. Nå vil psykologen belære andre i barnevern og menneskerettigheter. Les mer »

  28. juli 2017 12.52 / Olav Sylte

En menneskerett å få nabofred

Landets politikere og byråkrater står ikke fritt til ved lov og praksis å fastsette balansen mellom samfunnets interesser og den enkeltes behov for privatliv og fred. Det offentlige plikter etter EMK artikkel 8 å treffe rimelige og hensi Les mer »

  17. juli 2017 19.38 / Olav Sylte

Sakkyndige - dommere uten kappe og ansvar

Lotto i norske rettssaler: Ny studie viser at sakkyndige i saker om fysisk omsorgssvikt like gjerne kan anbefale omsorgsovertakelse som motsatt. Les mer »

  14. juli 2017 21.26 / Olav Sylte

Bolig til tvangssalgspris på skifteoppgjør

Ny lagmannsrettsdom gir mulighet for å overta bolig til lav tvangssalgspris på skifteoppgjøret mellom ektefeller. Ekteskapsloven gir muligheten til forkjøpsrett på tvangssalg. Les mer »

  9. juli 2017 20.12 / Olav Sylte

Offentlig ansatte plikter å beklage feil

Offentlig ansatte plikter å beklage feil de gjør. Det fikk en sykehusdirektør nylig erfare. Les mer »

5. juli 2017 20.42 / Olav Sylte


Se flere artikler »