Forslag om mindre ankemulighet i barnevernsaker!

Forslag om mindre ankemulighet i barnevernsaker!

Nytt forslag fra offentlig utvalg. Vil begrense ankemulighet for private parter i barnevernsaker.

Publisert: 30. september 2016


Et offentlig utvalg foreslår nå at barnevernets vedtak ikke skal kunne overprøves av fylkesnemnd eller domstol mer, ihvertfall ikke ved en reell overprøving. Samtidig skal rettssystemet lures til å tro, at foreldrene får en svært god overprøving gjennom en enda bedre prosess. Dette er keiserens nye fåreklær

Dette er muligens enda verre enn rettssituasjonen i Nord-Korea, for der ser en ihvertfall hva en har å forholde seg til, med tydelige uniformer hos de offentlig ansatte og taleforbud for befolkningen. Det gjør en ikke med en innretning som foreslås her.

Dette er egentlig, ihvertfall slik jeg leser det, realiteten i utvalgets forslag til ny barnevernlov, overlevert til barneministeren i går.


Forslaget strider åpenbart mot EMK artikkel 6, og utvalgets rapport er noe flau lesing, ihvertfall om Norge skal følge grunnleggende menneskerettigheter. Det synes som at utvalget ikke har sett forskjellen på å nevne menneskerettigheter, og å anvende dem i praksis.


Det gjør det ikke mindre flaut, at forslaget ble lagt frem nesten samme dag som at Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, erklærte storoffensiv mot norsk barnevernsystem. Dette skrev blant annet Dagbladet om i går.


I utvalgets forslag til ny lov og paragraf 82, fremgår det at barnevernet selv skal kunne velge hvilke dokumenter og opplysninger som skal legges frem i saken - og det er vist til forvaltningsloven § 17. Sistnevnte bestemmelse, sier at barnevernet kan la være å legge frem opplysninger/dokumenter som det ikke er «hensiktsmessig» å legge frem ut fra hensynet bl.a. til barnet.

Når barnevernet er overbevist om at det er til skade for et barn å bo hjemme, ligger det i dette at alt som taler mot et slikt resonnement (dvs. taler for at barnet kan bo hjemme) ikke vil være hensiktsmessig å legge frem for dømmende instans.


Vi foreslår at departementet bare ser bort fra utvalgets rapport, og istedet konsentrerer seg om at dagens lov og de forpliktelser vi allerede har etter EMK.


Del denne siden: