Timepris er viktig - men viktigst er hva advokaten får utrettet på en time!

Barnevern:

Fri rettshjelp uten egenandel i prosessaker (akuttvedtak og omsorgsovertakelse/tilbakeføring/samvær som behandles av fylkesnemnda eller domstolen). Det er ikke fri rettshjelp i undersøkelsessaker.

Bistandsadvokat

Fri rettshjelp dersom du har krav på oppnevnt bistandsadvokat.
Timepis kr. 1.600,- + mva hvor det ikke er krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.

Barnefordeling:
Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt.
Timepis fra kr. 1.600,- + mva i andre tilfeller.

Skifteoppgjør skilsmisse
Timepris fra kr. 2.000,- + mva.

Bolig og eiendom
Timepis fra kr. 2.200,- + mva.
Ved forsikringsdekning betales bare egenandel. De fleste som har innbo- eller villaforsikring, har dekning av advokatkostnader knyttet til den aktuelle eiendom som bebos.

Trygderett
Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt.

Timepis fra kr. 1.600,- + mva i andre tilfeller.


Arv
Timepris fra kr. 2.000 + mva.

Øvrige sakstyper
I noen øvrige sakstyper kan det også være forsikringsdekning for tvister tilsvarende det som står ovenfor for bolig og eiendom. Dette kan vi undersøke nærmere for deg på forespørsel.

Advokatassistent
For arbeid advokatassisent utfører, faktureres fast timesats tilsvarende den offentlige sats.

Del denne siden: