Prisliste


Gjeldende pr. mai 2015Barnevern:
Fri rettshjelp uten egenandel i prosessaker (akuttvedtak og omsorgsovertakelse/tilbakeføring/samvær som behandles av fylkesnemnda eller domstolen). Det er ikke fri rettshjelp i undersøkelsessaker.

Bistandsadvokat
Fri rettshjelp dersom du har krav på oppnevnt bistandsadvokat. Les mer om når du har krav på bistandsadvokat oppnevnt på det offentliges kostnad her.
Timepis kr. 1.600,- + mva hvor det ikke er krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.  

Barnefordeling:
Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt. For enslige er inntektsgrensa 246.000,-/år før skatt og for samboere/gifte er samlet inntektsgrense tilsvarende 369.000,-. I begge tilfeller er det et vilkår at du ikke har netto formue (etter fradrag for gjeld) over kr. 100.000,- når verdi av bolig holdes utenfor.
 
Timepis fra kr. 1.600,- + mva i andre tilfeller.

Skifteoppgjør skilsmisse
Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt. For enslige er inntektsgrensa 246.000,-/år før skatt og for samboere/gifte er samlet inntektsgrense tilsvarende 369.000,-. I begge tilfeller er det et vilkår at du ikke har netto formue (etter fradrag for gjeld) over kr. 100.000,- når verdi av bolig holdes utenfor. 
Timepris fra kr. 1.600,- + mva i andre tilfeller.

Bolig og eiendom
Timepis fra kr. 1.950,- + mva.
Ved forsikringsdekning betales bare egenandel. De fleste som har innbo- eller villaforsikring, har dekning av advokatkostnader knyttet til den aktuelle eiendom som bebos.

Trygderett
Fri rettshjelp etter rettshjelpsordningen dersom inntekts- og formuesvilkårene er oppfylt. For enslige er inntektsgrensa 246.000,-/år før skatt og for samboere/gifte er samlet inntektsgrense tilsvarende 369.000,-. I begge tilfeller er det et vilkår at du ikke har netto formue (etter fradrag for gjeld) over kr. 100.000,- når verdi av bolig holdes utenfor. 

Timepis fra kr. 1.600,- + mva i andre tilfeller.

Arv
Timepris fra kr. 1.800 + mva.

Øvrige sakstyper
I noen øvrige sakstyper kan det også være forsikringsdekning for tvister tilsvarende det som står ovenfor for bolig og eiendom. Dette kan vi undersøke nærmere for deg på forespørsel.
Ellers er tImeprisen fra kr. 1.950 + mva. 

Advokatassistent
For arbeid advokatassisent utfører, faktureres fast timesats tilsvarende den offentlige sats (p.t. kr. 970,- + mva).