Medlemmer er fjols uten makt!

Medlemmer er fjols uten makt!

Publisert: 6. april 2015

peng1
Foto: Illustrasjonsbilde
MANGE MEDLEMMER GIR MAKT - MAKT GIR PENGER
-men ikke lenger til medlemmene selv!

Mange medlemmer gav i gamle dager medlemmene selv stor makt. Slik er det ikke lenger. Nå gir mange medlemmer først og fremst organisasjonsledelsen makt, og medlemmene står tilbake som noen fjols som betaler for gildet.

Organisasjonsledelsen har stor makt - og kan indirekte bruke den til egen fordel. Derved har de motstridende interesser med medlemsmassen, og det kommer på spissen når det gjelder lederens egen lønn.

Medlemmene har imidlertid ingen egen organisasjon til å ta denne kampen, det hjelper jo ikke å true lederen med å gå ut i streik. I realiteten må derfor medlemmene bare akseptere sjefens krav, som ofte blir presentert som et "tilbud" fra vedkommendes kontorfeller. Likhetstrekkene er flere til de store pyramidene T5PC, WGI mfl. som herjet for ca. 10 år siden, med hundretusentalls medlemmer og millionlønninger til sjefene.

Begreper som medlemmer gir makt, at makt gir penger og til slutt at penger i seg selv gir makt tilbake er reelle begreper/påstander. De er særlig problematiske i det ideelle organisasjonslivet/sammenslutninger - særlig der medlemmene selv har dårlig inntekt.

I en undersøkelse som Dagens Næringsliv gjorde for noen uker siden, kom det frem at i 17 av de 20 arbeidstakerorganisasjonene med mer enn 30.000 medlemmer, så hadde den valgte lederen mer enn en million kroner i lønn. Da var imidlertid ikke lønna til ansatte generalsekretærer/administrativt ansatte medtatt.
 

Her er noen eksempler fra organisasjonslivet med utgangspunkt i statsministerens lønn:

1,5 millioner: Statsministeren med ansvar for ca. 5 millioner nordmenn og øverste ansvaret for mange hundre tusen ansatte

1,6 millioner: Sjefen i LO (demokratisk valgt leder i Landsorganisasjonen med ca. 900.000 medlemmer og ca. 200 ansatte)

1,7 millioner: Sjefen i DNT (ansatt generalsekretær i Det norske travselskap med 16.000 medlemmer og 17 ansatte -fallskjerm inkludert)

1,9 millioner; Sjefen i legeforeningen (valgt president for ca. 30.000 medlemmer og 150 ansatte)

2,0 millioner; Sjefen i advokatforeningen (ansatt generalsekretær for ca. 7.000 medlemmer og 32 ansatte)

Selv er jeg sjef og har jeg en lønn på ca. en million kroner. Jeg jobber imidlertid ikke i en medlemsorganisasjon.Del denne siden: