Menneskerettighetene i Grunnloven var feil!

Menneskerettighetene i Grunnloven var feil!

Publisert: 14. november 2014

Grl11
Foto: Grunnlovsjubieumet
BARE SYMBOLRETTIGHETER FOR FOLKET?
-NEI, en inkurie sier stortingets kontrollsjef!

Stortinget er symbolet på det norske folkestyret og ivaretakelsen av menneskerettighetene, og det kan i dag stilles spørsmål ved om institusjonen i det hele tatt er noe mer.

Her finnes landets viktigste mennesker, som daglig har mange viktige møter med sine velgere og lover hva som skal skje - når de ikke snakker med journalister og har på seg pene klær.

Denne uka skulle fokuset ha vært på statsbudsjettet, og særlig formuesskatten for landets rikeste og barnetillegget for de fattigste.

Videre skulle fokuset ha vært på Norges brudd på barnekonvensjonen som Redd Barna gjentatte ganger har tatt opp, sist forrige uke - og landets 73.000 barn som lever under fattigdomsgrensa - og hvordan en skal forholde seg til dem. 

Dette dreier seg om menneskerettigheter, og helt riktig har fokuset på slutten av uka derfor kommet til Grunnloven - men beklageligvis ikke som følge av nevnte forhold. 

Fokuset har kommet på denne fordi en språkforsker denne uka, fant ut at hele Grunnloven med menneskerettighetene ble vedtatt feil, da den ble vedtatt på ny og modernisert nå i vår - altså for et halvt år siden.

Forskeren har avdekket at representantene vedtok en annen tekst enn den de "egentlig" vedtok. Forstå det den som vil!

"Folket"
 har altså i selve jubileumsåret blitt forledet til å tro at våre fremste folkevalgte leser det de vedtar, og  til å tro at menneskerettigheter er særlig viktig for noen som helst dem.

- Grunnlovsedtaket blir historisk sa stortingets kontrollsjef Martin Kolberg i vår da vedtakelsen fant sted. I dag sier han til Aftenposten at det hele egentlig var en inkurie.

Det gjør det ikke enkelt for nordmenn å påberope seg menneskerettigheter, når situasjonen er så urovekkende ustabil.

Tags: menneskerettighetene, advokat

Del denne siden: