Kjent professor kaller barnevernets bruk av tilknytningsteorier for tøvete

Kjent professor kaller barnevernets bruk av tilknytningsteorier for tøvete

Publisert: 10. februar 2014

 Ulvund

Professor Stein Erik Ulvund tok doktorgrad i pedagogikk i 1986 og har nå gitt ut boken "Rakkerunger og englebarn - oppdragelse uten fasit". Bilde:Twitter

PROFESSOR: -BARNEVERNETS BRUK AV PSYKOLOGISKE TEORIER ER TØVETE

Professor slår nå delveis bena under teorier som blant annet barnevernet har benyttet som grunnlag for omsorgsovertakelser den senere tid.

I bokens kapittel "Tilknytningshysteriet" nevner han det alle psykologer og pedagoger er enige om; nemlig at den følelsesmessige tilknytningen mellom barn og foreldre dannes i 6 - 7 måneders alderen: Ulvund presiserer imidlertid at barn er veldig forskjellige, og at det ikke er mulig å generalisere og skjære alle over en kam ved å bruke slike teorier som fasit på riktig og feil fremgangsmåte i kontakten med barna.

Ulvund peker på at nyere forskning peker i retning av at barns væremåte i vel så stor grad skyldes arv.

I de senere årene har mange foreldre mistet omsorgen for sine barn, for eksempel fordi de har fremstått som det Ulvund kaller Rakkerunger. Barnevernet og deres engasjerte psykologer har ment at årsaken til deres temparamentsfulle eller på annen måte uvanlige adferd, har vært dårlig tilknytning mellom barn og foreldre. Den dømmende instanser har oft lagt det samme til grunn ut fra dagens benyttede teorier.

- En såpass sterk tro på at trygghet er hovedforklaringen på hvordan et barn utvikler seg, er trangsynt og direkte uansvarlig. I verste fall kan slike holdninger få katastrofale følger, særlig i barnevernssaker, skriver han i boken.


Ulvund mener at tilknytning ikke er en så spesielt sårbar egenskap hos barn som mange har trodd den senere tid. Han går således imot det psykologer flest i dag fremfører av påstander- og som barneverntjenesten og rettssystemet ofte legger til grunn ved omsorgsovertakelser. Derved kan vi tolke hans bok som at han nå også langer kraftig ut mot hele barnevernsystemet slik det fungerer i dag.

Det er grunn til å tro at professoren vil kunne bli et mye påberopt vitne og sakkyndig i barnevernsaker i tiden fremover.

Vi anbefaler alle som arbeider med barnevernsaker om å lese boken.

Les også:

Barnevernminister-granske
Ulovlige-dommeravhør
Rutiner-bv


Relaterte artikler fra Norsk Psykologforening:

Tilknytning og fosterbarn
Tilknytning og omsorg - barn under 3 år


____________________________________________________________________

P2-Celia-42Celia Finckenhagen Lie, Advokatfullmektig MNA
Lie arbeider spesielt med saker som gjelder barne- og familierett, og som bistandsadvokat.  Hun har tidligere arbeidet bl.a. i UDI og politiet.
 

Tel:004795164100mailto:celia@advokatsylte.no


 

 

Del denne siden: